200 tyska specialpoliser sköt Adrian fyra varningsskott i lungan, då han protesterade mot bankernas pyramidspel

Friday, 26 August 2016 16:57

källa; Adrian Ursache utmanade bankerna och etablissemanget i Tyskland, som då ville mörda honom igår som hämnd

1998 blev Adrian Ursache Mr. Germany. Idag har han familj med småbarn och bor hos sina svärföräldrar i 300 själar samhället Reuden i delstaten Sachsen-Anhalt. De hade ett banklån på huset som avbetalades med undantag av futtiga 4 000 EUR. Den resterande skulden hade familjen reglerat med ett speciellt skuldebrev, förmodligen enligt engelskt internationellt handelsrätt (UCC). En vän till Adam påstår att banken accepterade denna form av återbetalning, men den långivande Volksbanken fick ändå en dom mot husägaren, enligt vilken fastigheten såldes tvångsvis på auktion och den 24 augusti 2016 skulle kronofogden komma och tömma fastigheten tvångsvis, så att de nya ägarna/hyresgäster (oklara uppgifter) skulle kunna flytta in.

Adrian bestred tvångsåtgärden bl.a. med argumentet, att domen som gav banken rätt, inte hade undertecknats av domaren, vilket framgick av en kontroll av originalhandlingarna från domstolen. I Tyskland förekommer det allt oftare att domarna vägrar att skriva på sina domar för att slippa risken att ansvara ekonomiskt för sina domar (tjänstemannaansvar, som aldrig reformerades på ett vettigt sätt i Tyskland, efter att författningsdomstolen förklarade en motsvarande lag för ogiltig för över 20 år sedan).

Familjen bestred bankens krav även med argumentet att banken hade tillverkat de utlånade pengarna själva med konsekvensen att det inte handlade om riktiga, ärliga pengar.

Sedan tillkom en extra problematik för myndigheterna, då Adrian och hans familj samt 13 vänner, som bor i tältar på tomten, hade utropat fastigheten till en egen stat med namnet Ur, vilket är principiellt möjligt enligt folkrätten. På denna stats territorium har tyska myndigheter inga rättigheter, påstår Adrian Ursache och halva byn.

Här måste jag kort belysa ett nytt fenomen i Tyskland bland de vakna människor, de som fattat att politiker och gammelmedia dagligen ljuger för oss och att en stor konspiration vill förslava alla människor under den Nya Världsordningen. Den smarta delen av Tyskarna, som växer lavinartad, har nämligen upptäckt, att Tyskland enligt den bestående folkrätten inte är en suverän stat, utan fortfarande under ockupation av USA, Storbritannien och Frankrike sedan slutet av andra världskriget 1945. Enbart Sovjetunionen avslutade sin ockupation i samband med återförrningen av Tyskland den 3 oktober 1990 och de s.k. 2+4 avtalen, då NATO lovade att aldrig utvidga sig österut, vilket de svek sedan flera gånger om.

Tyskland fick aldrig ett fredsavtal och enbart Wehrmacht undertecknade kapitulationen och vapenstilleståndsavtalet. Ingen av nazisterna skrev på något avtal utan fick fritt välja nya länder eller områden (Antarktis) för att bosätta sig där och bygga upp det fjärde riket i smyg.

Detta ledde till att det gamla Tyska riket aldrig gick under. Jag fick lära mig under min tio åriga juridikutbildning under 70- och 80-talet att den tyska författningsdomstolen, den högsta förvaltningsdomstolen och även BGH (HD) hade gång på gång bekräftat att det Tyska riket med sina gränser från 1937 fortfarande består, än idag!

Förbundsrepubliken Tyskland (BRD) är enbart en förvaltningsenhet för de allierade utan statsrättslig suveränitet. Den tyska grundlagen, Grundgesetz, som kom till kort efter andra världskriget, kallades uttryckligen inte författning utan enbart grundlag, ett tillfälligt konstrukt, i avvaktan på Tysklands återförenande och folkrättslig självständighet.

Officiellt har politiker och myndigheter dock ljugit för tyskarna och gett dem det bedrägliga skenet, att de lever i en suverän stat med en egen författning. När nu alltfler tyskar genomskådar dessa lögner har det uppstått en uppsjö med olika juridiska åsikter om vad som gäller i Tyskland och hur man kan komma runt den föraktade BRD. Vissa vill återanknyta till det Tyska riket från 1937, andra utropar nya kungadömen eller nya egna stater. Ingen vet vad som gäller och det åberopas allsköns rättsordningar och regelverk, så som det just behagar.

På så sätt har Tyskland blivit ett rättslöst land precis som Sverige, men på andra grunder.

Till råga på allt har vissa upptäckt, att det inte är människor utan reptiloider från den lägre fjärde dimensionen som har makten på jorden och är därför de som bestämmer vilken rätt som gäller. Då de flyttade sitt huvudmaktcenter från Amsterdam till London under 1600-talet blev den engelska rätten tongivande i stora delar av världen, the Common Law, vilket medfört att många tyskar åberopar detta för sina åsikter, t.ex. UCC.

Sedan har man dessutom upptäckt att mycket regleras av Vatikanens rätt, den katolska kyrkans rätt, som heter kanonisk rätt, en helt egen rättsordning som har sitt ursprung i Vatikanen, som är en egen stat, precis som City of London och Washington D.C. Under dessa dvärgstater finns baser med drakoreptiler enligt Simon Parkes.

Utöver detta har reptiloiderna sin egen rättsordning i den fjärde dimensionen, som sipprar igenom till vår tredje dimension och förvirrar bilden ännu mera. Vi kan utgå ifrån att deras regler har påverkat våra i högsta grad, då de sedan tusentals år haft makten över människoslavarna, utan att de tilläts upptäcka detta.

Problemet bland de vakna är dock, att ingen bestämmer sig klart, vilket regelverk vederbörande vill följa, utan man plockar lite här och där, så som det behagar, så att ett stort juridiskt villervalla har uppstått i Tyskland.

Tillbaka till den sköne Adriankronofogden kom inte till utsatt tid, då familjen hade mobiliserat hela byn och halva gammelmedia samt alternativa att filma spektaklet, efter att han hade hotat att göra våldsamt motstånd för att försvara staten UR och hemmet. Det aviserades ingen ny förrättningsdag utan dagen därpå, igår, den 25 augusti 2016 kom inte kronofogden utan helt oanmält 200 poliser från SEK, vilket motsvarar den nationella insatsstyrkan i Sverige. Enbart intipsade fulmedia var på plats och gav en lögnaktig bild sedan.

Enligt ett vittne från tomten stormade specialpolisen fastigheten direkt utan några ultimatum och sköt direkt fyra varningsskott i Adrians lunga, då han hade hotat med en pistol. Först när han segnade ner efter polisens skott, besvarade han elden, efter att han innan hunnit ropa till dem skjut mig då era fegisar.

Samtidigt brottades resten av familjen och de 13 UR-statsanhöriga ner med så brutala metoder, att flera sårades lätt. Sedan fängslades de i polisbussar, de gamla svärföräldrar hela 9 timmar!

Det står utom allt tvivel, att polisen använde övervåld och att en skicklig förhandling hade avslutat de hela utan livshotande skador för Adrian. De kunde ha skjutit i hans ben, med 200 mot ca. 20.

Samtliga elitpoliser i dessa specialkommandon står under hård mind control, annars skulle de aldrig få jobb där. Detta förklarar att det ofta i dessa enheter förekommer övervåld och grymheter, som sedan tystats ner av korrupta chefer och journalister. Jag fick lära mig detta av Alf Enerströms (påläggskalv efter Erlander som knuffades undan av Palme) fruktansvärda öde. Specialpolis i Sverige försökte mörda honom flera gånger. Kravallen i Husby 2013 startade också efter övervåld av elitpoliser, för att inte tala om all polisbrutalitet i USA.

Adrian svävar fortfarande mellan liv och död på universitetssjukhuset i Leipzig, dit han flögs direkt med ambulanshelikopter. Under kvällen den 26 aug 16 kom uppgifter att han kommer att överleva.

Filmerna är tyvärr enbart på tyska, den första hittades hos Das Erwachen der Valkyrjar:

 

 

You must be logged in to comment.