Viewing all articles in Financial crisis - way out

Trumps ekonomiska politik bara bra för de rika, över 1/2 miljon hemlösa

Tuesday, 11 June 2019 00:00

Trumps ekonomiska siffror blev en succé. Direkt efter valet steg börsen, tvärt emot alla ekonomiidioter i Sverige som spådde motsatsen. Visst börsen går bra i USA och skatter sänkts, men detta gynnar bara de rika.

källa

Att antalet hemlösa i USA är på rekordnivå under vår moderna tid visar tydligt att Trump har totalt misslyckats med sin ekonomiska politik. Han kritiserar visserligen den amerikanska centralbanken Federal Reserve, men han gör inget. Han säger knappast att de är privatägda, hän säger inget om att de privata affärsbankerna skapar pengar ur tomma intet, han säger inte att vårt banksystem är ett olagligt pyramidspel, ett Ponzi Scheme.

"Once again tonight, countless numbers of Americans will sleep in their vehicles, and this is a problem that is getting worse with each passing year. According to the Department of Housing and Urban Development, the homeless population in the United States hit 552,830 in 2018, but many believe that the true number is actually a lot higher.  Because in order to accurately count the homeless you have got to find them first, and many homeless do not want to be found.  But even if the HUD figure is accurate, it is still a great national tragedy to have such a high number of homeless, and a large percentage of those homeless Americans are living in their vehicles." alarmerar Zero Hedge.

se även detta inslag med film:

https://www.cbsnews.com/news/more-americans-are-living-in-their-vehicles-amid-high-housing-prices/

och: California's "Staggering" Homeless Count

"With 28 of 40 regions within the state having reported the preliminary estimates of their 2019 Point-In-Time (PIT) counts of the homeless population within the state, California officials are struggling to grasp that the number of homeless already exceeds the official count of 129,972 for the entire state in 2018, and will almost certainly surpass 150,000 when those counts are finalized in December 2019.

We base this observation on our analysis of the preliminary data that individual "Continuums of Care", which consist of one or more counties in the state of California, have reported through 7 June 2019. With those regions reporting an average 17.1% increase over their 2018 figures, if we apply this percentage to the 12 regions that have yet to report data, we project the number of people who will be counted as homeless in California for 2019 will be 152,332."

Wealthy Elites Freak Out As Homeless Hordes Take Over West Coast Neighborhoods

 

 

Global Monetary Reset

Thursday, 06 June 2019 00:00

By Fritjof Persson

Klick here .

 

 

Så här röstar man på Populisterna i EU-valet

Saturday, 25 May 2019 15:51

Partiet Populisterna är ett av få partier som är för en Swexit. Detta är den centrala frågan för partiet i EU-sammang.

Den andra viktiga EU-valfråga för Populisterna är den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, som måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Populisterna vill i sin bankreform förstatliga även de digitla pengarna, precis som kontanterna, där Riksbanken redan har monopol. Då är det viktigt att staten kan låna direkt från Riksbanken. Då kommer räntorna folket tillgodo och inte privata girigbukar.

Se även på WTV:

AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna;

 

 

AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna

Friday, 29 March 2019 18:08

Under Almedalen 2018 gick White TV:s Henning Witte (POP), som också är talesperson för det nya uppstickarpartiet Populisterna, fram till Gustav Kasselstrand (AfS) efter att ha filmat hans lysande tal. Wittes budskap var: bra tal, men ert ekonomiprogram är kass och kommer inte att hjälpa människorna avsevärt. Ta istället Populisternas bankreform som vill förstatliga även de digitala pengarna, som är ca. 98% av alla svenska kronor i motsats till ca. 2% kontanter, som Riksbanken har monopol på, d.v.s. staten Sverige. M a o Populisterna vill öka kapitaltäckningskravet mot bankerna från dagens ca. 8% till 100% och därmed avskaffa det kriminella pyramidspelet fractional reserve banking.

Kasselstrand gav intrycket att han ville ta till sig Populisternas ekonomiprogram, men verkar inte ha gjort det, vilket tydligt framgår av Fritjof Perssons (POP) film nedan.

WTV fick nyligen följande klagomål mot Kasselstrand att inte diskutera banksystemet av en AfS anhängare:

"Jag såg din kommentar på en YT video i kväll, och kan meddela att AFS aldrig svarar mig när jag skriver till dem om detta ämne. Senast idag sände jag Zerlengas bok till dem. Jag har ingen förhoppning om att få ett svar. Detta tror jag kan bero på att Kasselstrand kan paja karriären som ekonom!?

Trots det gillar jag partiet. Frågan kommer inte gå att stoppa i alla fall. Dom har fått den på varje möte. Känns inte nödvändigt att ställa just Kasselstrand mot väggen. Men detta är bara min åsikt.
mvh .... "

Att begripa hur kriminellt och skadligt vårt banksystem med fractional reserve banking är, ter sig extra svårt för folk som har läst nationalekonomi. Där blir studenterna och forskarna bombarderat med hjärntvätt/mind control, så att de förlorar förmågan till bankklarsyn. Kasselstrand och AfS' ekonomiske talesperson Per Sefastsson har tyvärr båda läst nationalekonomi och har därför tunga blockeringar mot ekonomisk klarsyn.

Populisterna uppmanar därför AfS till offentlig debatt om fractional reserve banking. Att POP skulle få uppbackning av sossarnas vänstertankesmedja Katalys hade man inte kunnat räkna med, men de hade faktiskt på DN-debatt för två veckor sedan ett bankreformprogram som kunde framstå som en rak kopia av Populisternas som baseras på Henning Wittes Vita Skolan i Nationalekonomi.

P.S.: Kasselstrand har just tackat nej till offentlig debatt om fractional reserve banking med Populisterna med argumentet att detta inte är en EU fråga och nu inför EU-valet ska AfS enbart fokusera på detta. Detta svar visar dock tyvärr igen okunskap i ekonomifrågor, då den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Annat om den människobefriande bankreformen den Vita Skolan i NationalekonomiWTV:

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar;

Alternativ för Sverige (AfS) med bästa tal och program i Almedalen;

EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm;

 

 

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar

Sunday, 24 March 2019 19:58

källa: https://www.populisterna.se/den-vita-skolan-i-nationalekonomi/

För en vecka sedan, den 17 mars 2019, hade den S-märkta tankesmedjan Katalys en debattartikel i DN med titeln:

”Ta ifrån affärsbankerna rätten att skapa pengar”

Detta är sensationellt, då Katalys med andra ord kräver att torrlägga träsket, etablissemanget som är toppen av bankernas olagliga pyramidspel. När privatbankerna inte längre får göra digitala pengar ur tomma intet brakar de krafter ihop, som bakom kulisserna styr politiker, massmedia, hälsosystemet, militären, underrättelsetjänsterna mm. Det som Trump ville men inte lyckats med, då han blir utpressad.

DN.s debattartikel är skriven av Samuel Kazen Orrefur (S), fullmäktigeledamot Sigtuna, och tydligen med i Katalys:

"Genom sin utlåning skapar bankerna i dag pengar mycket snabbare än bnp växer. Det leder till skenande fastighetspriser och ökad ekonomisk ojämlikhet. Staten måste återta kontrollen över den svenska kronan. Det kan ske med hjälp av Riksbankens e-krona och slopade banksubventioner.

...... Grundproblemet är själva systemet där vi som samhälle överlämnat skapandet, driften och kontrollen av våra pengar till privata banker.

Bankernas unika privilegium att skapa pengar är som vi visar i en ny rapport direkt samhällsfarlig. Då bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning så länge det finns kreditvärdiga kunder som vill låna. Expansionen eldas på ytterligare av Riksbankens minusränta och kvantitativa lättnader.

...... Resultatet är att bankerna i dag skapar pengar mycket snabbare än bnp växer vilket leder till en rad problem, varav de allvarligaste är följande:

Skenande priser på fastigheter, före­tag och aktier i stället för produktiva investeringar. ......
Mellan 2001 och 2018 har bankerna mer än tredubblat penningmängden och utlåningen.  ...

Skenande ekonomisk ojämlikhet. Bankernas skapande av pengar är en ofta förbisedd orsak till att Sverige blivit det land där de ekonomiska klyftorna ökar snabbast i hela OECD. .....

Risken för finanskriser ökar. Som Adair Turner, tidigare chef för brittiska finansinspektionen konstaterar, beror finanskriser på att det saknas ett inbyggt ankare som sätter stopp och förankrar expansionen av penningmängden i realekonomin......

Vad kan då göras? För att få en sundare bostadsmarknad, minska de ekonomiska klyftorna och ge Sverige ett robust bank- och penningsystem måste staten återta kontrollen över den svenska kronan. Kronan är en kollektiv nyttighet och bör precis som försvar, rättsväsende, vägar och annan central infrastruktur drivas av staten och skapas i lagom mängd för att ekonomin ska fungera säkert och effektivt.

Vi föreslår en reform i tre steg:

1 Riksbanken introducerar sitt förslag till kontobaserad e-krona. E-kronan skiljer sig från bankernas pengar genom att den är robust och säker. Den förstörs inte när lån återbetalas eller när banker blir insolventa utan återcirkuleras precis som dagens kontanter.   ....

2 Riksbanken börjar aktivt skapa e-kronor. Dessa kan delas ut direkt som helikopterpengar till medborgarna, till statsbudgeten för statliga investeringar eller lånas ut till exempelvis projekt för klimatomställning. .......

3 Banksubventionerna slopas. Det sker säkrast genom att kvarvarande affärsbankspengar konverteras till statliga e-kronor. På så viss slipper medborgare som har kvar pengar hos privatbankerna få sina pengar utsatta för risk. Dessutom innebär konverteringen att bankerna tvingas betala tillbaka alla pengar de skapat till staten.

Förslaget har rötter till Irving Fischer och Chicagoplanen (1930) i efter­dyningarna av depressionen. ...

Nuvarande ekonomiska maktordning urholkar förtroendet för demokratin. Allt fler vänder sig i dag emot eliterna. För att återvinna medborgarnas förtroende måste det politiska systemet sörja för en ekonomi som gynnar alla medborgare. Affärsbankerna fråntas privilegiet att skapa svenska kronor. Bankerna tillåts bara låna ut kronor de först lånat in och måste kunna gå i konkurs utan allvarliga risker för ekonomin. Så ökar vi jämlikheten och undviker nya farliga kriser."

Det känns ganska oseriöst att Daniel Suhonen (S) också har skrivit under debattartikeln. Han visade sig föga intresserad för den nu föreslagna bankreformen. När WTV:s Henning Witte besökte under Almedalen 2015 Suhonens seminar om ekonomisk politik hälsade han på Suhonen efteråt och ville berätta för honom om Wittes verk, den Vita Skolan i Nationalekonomi, som förespråkar ganska exakt den lösningen, som Samuel Kazen Orrefur nu har publicerat på DN. Suhonen avvisade Witte kort och arrogant med argumentet att han nu minsann inte hade tid, vände sig direkt till ett staket och gjorde ingenting under en längre tid. Tiden fanns tydligen men inte viljan att lyssna på den Sverige befriande bankreformen.

Intressant är också att denna S-debattartikel på DN strax före S-kongressen i Örebro har fått extremt litet genomslag i andra svenska media som har bra besökssiffror, bara Nordfront tog upp det. WTV väntade en vecka för att se hur media- och sämhällsekot är.

Se även om bankreformen på WTV:

Daniel Suhonen (S) är farlig och bankslickare;

Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo!