Viewing all articles in Financial crisis - way out > Economic History

Monsantos produkter måste förbjudas och bojkottas inom hela EU

Friday, 17 January 2014 18:54

källa

De hemliga makthavarna vill trycka in all verksamhet i privata och helst globala bolag. På så sätt vill de komma undan kontrollen som den offentliga rätten kräver och reglerar. Bristande offentlig kontroll så att människor kan exploateras ännu mera är tanken bakom kravet att privatisera allt.

Den ökända Monsantokoncernen är ett typiskt exempel. Rothschildföretaget BlackRock är naturligtvis delägare i Monsanto.

EU går också Monsantos ärenden, t.o.m. emot sina egna medlemsländernas intressen.

EU borde förbjuda alla Monsantoprodukter inom unionen och bojkotta dem.

EU måste förbjuda att alla livsformer patenteras. Sådana patent har jämt missbrukats.

Monsantos hemska genmanipulerade produkter är ett led i trashumanism. Den genmanipulerade maten skall manipulera våra gener så att vi blir robotliknande zombies som går lätt att styra.

Nu har även den amerikanska högsta domstolen givit Monsanto rätt mot småbönderna i den infekterade frågan om Monsanto kan kräva skadestånd ifall deras hemska produkter landar på en tomt utan att landbrukaren kan rå för det.

Se även på White TV: Massmedia Monsanto Mind Controled;

Upprop mot EU:s kriminalisering av privat utsäde;

 

 

Hela diamanthandeln kontrolleras av familjen Oppenheimer

Sunday, 05 January 2014 22:36

Alla viktiga marknader kontrolleras och manipuleras. Extremt är det i diamantmarknaden. Där finns en manipulativ begränsning trots överflödet av diamanter på jorden och det är enbart en familj som kontrollerar hela marknaden: Rothschildmarionetten Oppenheimer. Denna finansfamilj kontrollerade Sydafrika under den hemska apartheid-regimen, men behöll makten bakom kulisserna när Mandela tog över, fram till idag. Därför har många fortfarande ett helvete i Sydafrika. Först när Oppenheimers makt knäcks, blir det bättre därnere.

Oppenheimers missbrukade sitt monopol även under andra världskriget genom att leverera både till de allierade för ockerpriser och till Hitler. Utredningar om detta tystades ner. Utan Oppenheimers industridiamanter för vapentillverkningen hade Hitler inte kunnat föra kriget.

Se även på White TV: Även Valutamarknaden är manipulerad;

Rothschild, sluta manipulera guldpriset!

 

Pyramidspelskungen Federal Reserve (FED) fyller 100 år

Sunday, 22 December 2013 00:00

Den 23 december 2013 fyller den amerikanska centralbanken Federal Reserve 100 år. En av de ledande experterna i forskningen hur FED kom till mellan 1910 och 1913 är G. Edward Griffin, som skrivit boken The  Creature From Jekyll Island.

Föreläsningen är mycket bra, men det är beklagligt, att Griffin inte nämner huvudproblemet i finanssystemet, som nu sträcker sig över hela världen: att samtliga pengar skapas som lån, vilket medför att penningmängden för räntorna inte finns. Samhället måste hela tiden slåss om en penningmängd som är för litet.

Se även på White TV: Rothschilds kontrollerar världsekonomin;

Den gigantiska Rothschild-konspirationen bakom Federal Reserve;

Rothschilderna tog penningmakten genom mord enligt löpande band principen;

Rothschild, sluta manipulera guldpriset!;

Rothschilds Mossad mördade J F Kennedy;

Kick the Fed;

G. Edward Griffin, "The Federal Reserve is a Private Banking Cartel;

 

Den gigantiska Rothschild-konspirationen bakom Federal Reserve

Saturday, 21 December 2013 00:00

källa

Den 23 dec 2013 är det precis 100 år sedan den amerikanska centralbanken skapades: Federal Reserve System (FED). Den är varken federal, statlig, eller har reserver. Fasaden är lögn för att dölja en sällan skådat konspiration på den här planeten. Bakom ligger banksterfamiljen Rothschild med sina vasaller (Rockefeller, J.P. Morgan) och marionetter (politiker).

Sedan Amschel Mayer Rothschild från Judengasse i Frankfurt började bygga sitt brottsliga banksterimperium i mitten på 1700-talet har världen kastats i de mest fruktansvärda lidanden sedan den stora syndafloden. Krig, inbördeskrig, två världskrig, stora ekonomiska kriser, massarbetslöshet, förslavning genom skuldbaserade pengar, kommunism, nationalsocialism, kriminell skolmedicin, kort allt elände människor drabbades av orsakades i slutändan av den hemliga Rothschilddiktaturen.

Filmen nedan är ärlig historieskrivning med fantastiska och sällsynta gamla bilder och filmsnuttar, som förklarar konspirationen bakom den värsta finansdraken som någonsin skapats: FED.

Se även på White TV: Rothschilds kontrollerar världsekonomin;

Rothschilderna tog penningmakten genom mord enligt löpande band principen;

Rothschild, sluta manipulera guldpriset!;

Rothschilds Mossad mördade J F Kennedy;

Kick the Fed;

G. Edward Griffin, "The Federal Reserve is a Private Banking Cartel;

 

Den stora silverkonspirationen banade väg för dagens fuskpengarsystem

Thursday, 24 January 2013 22:20

I nedanstående film ges en kort sammanfattning av USA:s mest kända och ofta filmatiserade sagan The Wizard of OZ. Den är en symbolisk berättelse om USA:s kamp för sina egna pengar och bibehållandet av silver som pengar, den s.k. bimetallstandarden, med de två metaller silver och guld som pengar, vilket hade fungerat någorlunda bra under tusentals år.

Den stora konspirationen mot silver och guld började med grundandet av Bank of England 1694 som privat bank. Där började fusket med att låna ut pengar som banken inte har. På den tiden var guld jämte silver pengar. För att bana vägen för dagens fuskpengarsystem, fiat money currency, började de dolda krafterna först att konspirera mot silvret redan under 1700-talet. Över hela planeten marginaliserades silver som pengar mer och mer. I USA fick det sin höjdpunkt under mitten av 1800-talet. När silvret plötsligt inte få vara pengar längre och utgör ca hälften av de cirkulerande pengar, är det lätt att uträkna, att ekonomin i ett land får problem. Om du har för litet pengar i jämförelse med BNP så får du en deflation. Detta ledde i USA till en djup ekonomisk kris som beskrivs i filmen. Enbart guld som pengar var alltså någonting mycket negativt. Detta är viktigt att känna till för alla som förespråkar guldmyntfoten. I USA svalt folk efter att den rena guldmyntfoten hade införts. Hela valrörelsen i USA 1896 kretsade kring denna fråga och kulminerade i William Jennings Bryans berömda guldkorstalet

William Jennings Bryan, amerikansk politiker under slutet av 1800-talet, som ville ha silvret tillbaka som pengar för att rädda miljontals amerikaner ur svält och fattigdom

Efter konspirationen mot silvret kom den mot guldet. Punktligt till sommaren 1914 slopade nästan alla länder sin guldmyntfot för att övergå till dagens kriminella fiat money system, där privata banker skapar pengar ut ur tomma intet. Detta blev nödvändigt för att kunna finansiera WWI. Den hade annars redan slutat julen 1914, eftersom med bibehållen guldmyntfot hade pengarna inte längre räckt till, att köpa nya vapen.