Israeliska prickskyttar mördar massor med Palestinska barn! Torterade pal sjukhus personal till döden Upd 18.5.

Thursday, 02 May 2024 08:52

 

 

Update 18.5.2024 från Max Igan, tack till Denny:

 

Att Israeliska prickskyttar mördar barn och kvinnor som inte har med Hamas att göra är inga nyheter, men viktigt att fokusera på. Dessutom är Hamas Israhells egen kontrollerade opposition och därför har de ingen rätt att döda Hamaskrigare. Dessutom har Israel olagligen ockuperat Palestina och har även av detta skäl ingen rätt att försvara sig mot palestinska attacker:

Tack att RT finns. De är mycket ärligare än våra skitmedia!

 

Newsvoice kom ett bra inslag idag:

"Hur skulle en ärlig, ickehycklande rapportering om det israeliska anfallskriget mot Gaza se ut?

Debatt om folkmordet i Gaza

Det mest grundläggande faktumet om svenska tidningars rapportering om det israeliska anfallskriget mot Gaza är att den nästan utan undantag varit apologetisk till Israel, och, allra viktigast, aldrig utgått från de principer media alltid tillämpar när de fördömer fiendestaternas brott, såsom den ryska invasionen av Ukraina.

Text: Andy Olluri

Kort sagt: en beskrivning av den israeliska attacken som en illegal invasion av en illegal ockupant mot ett brutaliserat, självförsvarande offer är så gott som omöjlig att hitta i mainstreammedia, och inte heller finns förslag på att Väst beväpnar Hamas för sitt självförsvar mot en offensiv ockupant som beväpnats till tänderna av Washington och Bryssel.

Inte heller går att läsa några förslag på att det israeliska styret i Tel Aviv och sina generösa bundsförvanter i Västs huvudstäder ställs inför rätta, och betalar fullt adekvata skadestånd för förintelse som utförts på en skala som överträffar de mest intensiva bombardemangkampanjerna under andra Världskriget."

 

Update 3 maj 2024 från ofria Fria Tider:

Israelisk minister utlovar "total förintelse" av Gaza

 

Update 12.5.2024 från ofria Fria Tider:

Israel bombade flyktingläger under eurovision

 

Update 16.5.24 från Nya Dagbladet:

Flera visselblåsare anställda vid en militärbas i Negeveöknen, som idag fungerar som ett häkte för palestinier, vittnar om vad som beskrivs som omfattande israelisk tortyr av fångar.

De berättar hur fångar med förruttnande sår inte tilläts röra sig, tala med varandra eller ligga ner. Fångar ska också ha misshandlats, tvingats bära blöjor, blivit fastspända vid sina sängar och tvångsmatats med sugrör.

.... De berättar bland annat hur läkare fått amputera fångars lemmar, på grund av skador de ådragit sig då de tvingats bära handbojor under lång tid, och att ingreppen ibland utförts av läkare som saknat tillräcklig kompetens och att luften fyllts av stanken från sår som lämnats att ruttna.

.... Fångar som släppts berättar att de burit ögonbindel under större delen av sin internering, men bekräftar att de bakbundits, tvingats klä av sig sina kläder och påtvingats ögonbindlar.

– En del av min tortyr var att kunna se hur människor torterades. Till en början kunde man inte se. Man kunde inte se tortyren, hämnden, förtrycket. När de tog av mig ögonbindeln kunde jag se omfattningen av förnedringen och förödmjukelsen … Jag kunde se i vilken utsträckning de såg oss inte som människor utan som djur, berättar kirurgen Mohammed Al-Ran som satt 44 dagar i lägret."

 

Update 7 maj från RT:

 

You must be logged in to comment.