Därför vill Rothschild förinta Syrien med NWO verktyg

Saturday, 14 September 2013 09:28

Den numera Internt-berömda Syrian Girl ger åtta övertygande skäl, varför Rothschildmaffian vill förinta Syrien:

1. Den syriska centralbanken står inte under Rothschildkontroll, d.v.s. inte under Bank for International Settlements, BIS, i Basel, varifrån alla de odemokratiska Basel I, II och III reglerna kommer. Kolla upp hur EU implementerar dessa regler utan att även EU-kommissionen eller EU-parlamentet fick påverka beslutsfattningen i Basel. Bara det är en rättsskandal. Den syriska centralbanken är inte heller privatägd som den amerikanska, belgiska eller italienska centralbanken (där finns det delvis privatägande). Som det ser ut förser den syriska centralbanken Syrien med pengar så att staten inte behöver skuldsätta sig hos privata banker. Det första Rothschildkrafterna tvingade Libyen till efter mordet på Gaddafi var att ställa den libyska centralbanken under BIS kontroll.

2. Syrien har därför inte heller skuldsatt sig hos IMF. Det första som muslimbrodern Mursi gjorde var att skuldsätta Egypten hos IMF trots att muslimer har förbud mot räntor.

3. Syrien har bannlyst GMO mat, som direkt infördes i Irak mot befolkningens vilja, när USA fick makten där efter det olagliga kriget 2003. Monsantos diktatur i Irak krossade många bönder och vållade stort lidande.

4. Befolkningen i Syrien är medveten om konspirationen bakom the New World Order (NWO). I Sverige sover de flesta på den punkten.

5. Syrien har egen gas och kontroll över pipelines. Israel och andra Rothschildmarionetter vill konkurrera ut Ryssland med egna pipelines genom Syrien via Turkiet till Europa.

källa

6. Syrien opponerar sig mot Zionismen och apartheidstaten Israel.

7. Syrien är den sista sekulära staten i Mellanöstern. I Syrien har olika religioner kunnat leva tillsammans sedan hundratals år.

8. Syrien har en stark nationell identitet. NWO krafterna har tidigare splittrat upp mänskligheten i olika språk och "raser" och nationer för att kunna förtrycka den så hård som möjligt. Men nu, när de kosmiska konditionerna gynnar de ljusa krafterna på jorden (David Icke: truth vibrations, vilket är inget annat än förstärkt neutrino-strålning från vintergatans centrum/svarta hål) är de mörka tvungna att skapa en världsdiktatur, NWO, för att kunna behålla makten. Då står plötsligt den så mödosamt odlade nationalism i vägen och skall förstöras genom påtvingad och odemokratisk massinvandring. Syrien är även där extremt utsatt. Det finns inget inbördeskrig i Syrien utan påtvingad massinvandring av välbetalda yrkeskriminella för att förinta en av de sista bastionerna mot Rothschilddiktaturen. I den mån är Syrien friare än Sverige som får sina ledare mot NWO avsatt (Göran Persson) eller förintat (Palme) med jämna mellanrum, sist Anna Lindh för 10 år sedan. Istället pådyvlas vi mycket skadliga USA nickedockor och förrädare som Carl Bildt.

Se även: Rothschilds kontrollerar världsekonomin

 

You must be logged in to comment.