Kommuner och landsting skall bilda egen sparbank

Saturday, 08 February 2014 08:11

källa

Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar som landsting, kommuner, universitet (och varför inte det svenska försvaret?) etc. skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. Den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta sedan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det. North Dakota är därför den enda amerikanska delstaten som fortfarande har god ekonomi.

De använder privatbankernas eget trick: att göra pengar ur tomma intet, Fiat Money. Kommunerna, landsting etc. skall genom nya interna regelverk tvinga alla som är skyldiga pengar till dem, att betala pengar enbart till den kommunägda banken. De skall uppmana samtliga kommuninvånare att ta ut sina pengar från andra banker och sätta in dem i den kommunala banken. Ju större pengar kommunbanken har i potten, desto fler pengar/lån kan de skapa.

Kommuner och landsting borde starta sparbanker och inte vanliga banker, då deras oktroj enbart kostar 1 milj EUR istället för 5 milj EUR för en normal banklicens.

Detta skall dock enbart göras under en övergångsperiod då räntebärande Fiat Money utan att ha täckning i arbete förstör samhället på lång sikt. Genom att en bank beviljar lån tillverkas nya digitala pengar. Dessa lån brukar ha ett räntekrav på sig vilket leder till att samhället hamnar i situationen hela havet stormar. Stolen för räntorna finns inte, då pengar tillverkades som lån och inte som räntor. Bristen på räntepengarna märks inte i början, då inget lån skall återbetalas direkt med 100% nästa dag. Men efter ett tag märks i samhället, att samtliga räntebetalningar som folk och bolag gjorde, togs från fel penningmängd, den som egentligen är till för att återbetala lånet. När man betalar räntor med dessa lånepengar kommer frågan, med vilka pengar skall sedan alla lån återbetalas?

Då det enbart finns en väg enligt dagens finanssystem att komma åt nya pengar för räntebetalningarna, nämligen en ny skuldsättning, så ökar detta dilemmat. Det är som att släcka en eld på en bensinmack med att sprutan in ny bensin. En ny skuldsättning innebär nya räntekrav, d.v.s. pengarna för de nya räntefordringarna skapas inte heller. Bristen på dessa pengar för räntorna stiger då med exponentiell fart. Utvecklingen i samhället, BNP, kan på sikt dock inte ske med exponentiell hastighet, då vi enbart har begränsade resurser på jorden, som vi dessutom inte skall slösa med. Alltså måste några människor eller företag kollapsa med matematiskt tvingande nödvändighet, oberoende hur duktiga de är. Banksystemet är byggt så att några alltid måste gå under, då penningmängden för räntorna aldrig skapades. Samtidigt smygexproprierar detta bankparasitsystem oss på sju olika nivåer, se närmare den Vita Skolan i Nationalekonomi här. Därför blir allt fler fattiga och allt mindre mycket rikare.

Men innan vi har fått ett ärligt och lagligt finanssystem så löser kommuninterna banker de akuta penningbehoven i den offentliga sektorn. Norrköping har t.ex. redan en sådan lösning. Bättre att betala ränta till samhället än privata Wallenbergbukar!

Se även på White TV: pengar skapas som lån; North Dakota State Owned Bank;

Nya delstatsbanker i USA på väg;

 

You must be logged in to comment.