Visar alla artiklar i Reinkarnation mot rasism

Reinkarnation viktig puzzle bit för att förstå människan

2012-08-04 23:25

Att kunskap om reinkarnation har trängts tillbaka mer och mer under århundraden beror på att etablissemanget vill hålla oss så okunnig som möjligt, för att kunna förtrycka oss bättre. Om vi inte vet, att vi är själen och inte kroppen, om vi inte vet, att det kommer liv efter döden, då är det lättare att manipulera oss med rädsla inför döden och okunskap om vår enorma potential, som själen har.

Se den här danska filmen med nya bevis för att reinkarnation är en naturlag och inte en religiös fråga. Kroppen är enbart en rymddräkt för själen, eller bättre sagt en biodator för själen, så att vi kan lösa olika hemläxor under livet. Meningen med livet är att själen löser olika uppgifter, för att lära sig någonting. Meningen med livet är definitivt inte att tjäna pengar och ha mest prylar när man dör.

 

 

Reinkarnation mot rasism

2011-08-23 20:43

Reinkarnation betyder själavandring. De flesta tror att det är en religiös fråga. Detta är ett allvarligt misstag. Reinkarnation är en naturlag. Vi har alla haft tidigare liv. När vi dör kommer vi tillbaka i andra kroppar. Döden är bara en övergång, precis som födelsen. Energi kan aldrig försvinna. Därför skall man inte vara rädd för döden.

Konsekvensen är att du och jag inte är kroppen utan själen som har tagit kroppen som en slags rymddräkt eller bättre sagt avancerad biodator.

Kunskapen om reinkarnation är extremt viktig. Den hjälper oss att förstå meningen med livet, nämligen att själen skall lära sig olika läxor. Livet är själens skola. Därför har även mycket negativa händelser en mening. Att vi inte minns tidigare liv är en inbyggt spärr av pedagogiska skäl.

Kunskapen om själavandring har stor medicinsk betydelse. Åkommor kan härstamma från tidigare liv och kunskapen om detta kan bota.

Förståelsen av reinkarnationen är dessutom en viktig medicin mot rasism. Har man förstått att kroppen är enbart ett tillfälligt redskap för själen och att den väljer ofta olika kön och raser att födas i då blir det genast enkelt att förstå att man aldrig skall döma en människa efter sin kropp, sin ras, utan enbart efter själen!

Därför ar det sjukt att diskriminera kvinnor.

Kunskapen är också viktig i HBTQ frågor. Om själarna älskar varandra spelar kroppen eller könet ingen roll!

Titta på den här lärorika filmen om Prof. Ian Stevensons banbrytande forskning som presenterar vetenskapliga bevis på att själavandring är en naturlag och inte en religiös fråga i första hand.

I filmen tas upp ett mycket intressant fall som handlar om en döende kvinna som byter själ. Den ny själen minns inget från livet av den utbytta själen vilket ger intressanta ledtrådar i Mind Control forskningen. Minnet sitter uppenbarligen i slutändan i själen och inte i hjärnan.

 

 

Even adults remember former lifes

2010-10-17 22:34

Most of the adults have no direct access to the info of their past lifes. But with the help of hypnosis (regression) they  can get access. Watch this suppressed documentary and draw your own conclusions:

(White TV did only embed the first and the last of 11 parts, the rest you'll fnd on You Tube')

 

Knowledge of past life can heal

2010-10-16 23:33

It often happens that people get rid of a desease when they get knowledge of a former life. Mostly the desease in this life is tied to a violent death of a former life, often the life which passed directly before the last birth.

 

 

American Fighter Pilot reborn

2010-10-16 22:56

This film gives a typical proof that reincarnation is a fact and not only a religous question. The professer (in part 2) denying the clear facts is either to stupid or part of the conspiracy; both reasons that he should loose all his academic titles immediately and the right to teach for the rest of his life .

There are billions of proofs like that; if we only would take our children more serious. The reason for the big conspiracy againt reincarnation is that it could give us the idea that life is not necessarily attached to a body and that this kind of life, demons for example, has a huge power on planet Earth.