Visar alla artiklar i Reinkarnation mot rasism > Reinkarnation en naturlag

Med växande dystopi. Sommarbrev 2018 av Jan Erik

2018-07-11 21:39

Den kristna läran, som alltmera perverteras i praktiken, är visserligen officiellt baserad på kärleken, men ”älska dina fiender” har blivit ”underkasta dig dina fiender” och ”om någon slår dig på ena kinden, så vänd den andra till” har blivit ”om någon vill döda dig, så låt honom göra det”, resp. ”om någon vill knulla dig…” eller ”… ta från dig vad du äger…”

Islam” sägs betyda ”fred”… Om alla fiender har dödats så har vi faktiskt en sorts fred, en skenbar fred… Ordagrant betyder dock det arabiska ordet ”underkastelse”! I praktiken – och faktiskt uttryckligen på väsentliga ställen i Koranen – får man alltför lätt ett intryck av att denna religion skulle vara en hatets religion (och egoismens), så som en del uppför sig mot andra. Men nuvarande rättspraktik vänder på detta och vill straffa dem som därtill anför bevisbara fakta för just ”hate-speak”…

Denny Abrahamsson, 71, pressades hårt av polisen till att erkänna hatbrott: ”Du får inte skriva det du tycker och tror”: https://samnytt.se/denny-abrahamsson-71-kallas-till-polisen-igen-du-far-inte-skriva-det-du-tycker-och-tror/

De ena får lov att ”hata” men inte de andra… framför allt om fakta värderas om från sanning till hat… Den som försvarar sig kan straffas och den som angriper kan gå fri.

Detta har alltmera fått inflytande i politiken. Vänsterpolitiken uppfattades tidigare av många som en sorts ”hjärtats politik” men den har nu övertagit den extrema högerpolitikens metoder och lärt sig mycket om taktik av nazism och fascism! Polariteten har omvänts. Många som nu värnar om kristna värden liknas med nazister! Blandar man rött och grönt så blir det faktiskt brunt…

Våld tolereras och är snarare straffritt på ena sidan men åtgärdas på andra sidan – ibland rentav extremt. Rödgrönt handgripligt våld är OK men inte ens muntligt ”våld” i mitten av skalan (den extrema högern spelar ju kvantitativt en obetydlig och minimal roll även om vänstern taktiskt överdriver värderingarna ordentligt). Till vänster får man göra vad man vill och i skalans mitt får man inte ens säga vad man vill…

Schweden: Ein Land am Abgrund: http://www.anonymousnews.ru/2018/07/07/schweden-ein-land-am-abgrund-dank-sozis-und-gruenen/.

Schwerstverbrecher erhalten bevorzugten Schutz der BRD: http://brd-schwindel.ru/einfach-nur-noch-krank-schwerstverbrecher-erhalten-bevorzugten-schutz-der-brd/ och inte bara i Tyskland…

Våldtog och hotade döda minderårig flicka – döms till några veckors samhällstjänst och slipper utvisning: https://samnytt.se/valdtog-och-hotade-doda-minderarig-flicka-doms-till-nagra-veckors-samhallstjanst-och-slipper-utvisning/.

Varning för inbördeskrig i Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=WBty-OMMhIE

Vad ligger då bakom allt detta? Den ”Nya Världsordningen”! Se denna text, som är nedskriven efter vad som Lawrence Dunegan återgav av en presentation om Nya Världsordningens detaljerade planer, given av Richard Day år 1969: http://www.citizensnewswire.org/files/NWORichardDay.pdf.

Inspelningen av Dunegans fyra timmar långa rapport om denna presentation kan höras här: NWO Insider Reveals Entire NWO Plan in 1969 http://video.beforeitsnews.com/nwo-insider-reveals-entire-nwo-plan-in-1969_419e98167.html. ”Needless to say” dog både han och Richard Day en sannolikt inte helt naturlig död en tid efter att detta kom ut någon gång i början av 2000-talet…

Återblick på svensk politisk utveckling

En österrikisk bekant till mig levde länge i Sverige och studerade vid KTH. I början av 60-talet kom han med i en statistisk utfrågning bland högskole- och universitetsstudenter om deras sociala bakgrund. Resultatet var nedslående för de svenska socialisterna, för det visade sig, att andelen av bonde- och arbetarbarn var lika låg som före andra världskriget. Andelen var alldeles för låg för ett socialistiskt land (i vilket oppositionen talade om en ”demokratur”). De svenska socialisterna trodde sig ha gjort allt för att ge ungdomen lika chanser till en akademisk utbildning. Men de fick nu se, att akademiska studenter till större delen kom från akademiska familjer och drog slutsatsen, att yrkesvalet påverkades starkt av föräldrarna. Därför sade man ungefär så här: ”Vi måste göra någonting, så att föräldrarnas inflytande på barnen minskar.” Framför allt skulle inte elitära föräldrar ha elitära barn, så att det blir lika chanser. Detta ledde till en rad riktlinjer för skolorna samt till åtgärder som skulle ”tvinga ut” hemmafruarna på arbetsmarknaden, så att barnen därigenom skulle uppfostras på daghem, där de kan bli politiskt indoktrinerade.

Och så blev det… Som tur är var det dock stor brist på politiskt skolade daghemsmammor. Men de svenska barnen blev s.k. ”nyckelbarn”, som efter skolan gick in i våningen med en egen nyckel, eftersom ingen var hemma. Modern måste ju arbeta. För kärlek och gemenskap i familjen hade modern efter en lång arbetsdag inte mycket ork över när hon kom hem. Man behöver därför inte förvånas över att till exempel våldet ökade i skolorna och att alkoholmissbruk blev ett växande problem bland ungdomen.

Under 70-talet infördes en antiauktoritär skola utan betyg. Resultatet blev en katastrofal nedgång i bildning och kunskaper, som än i dag har påfallande efterverkningar i Sverige. Förr kunde man med studentexamen tas in direkt på Chalmers. Nu måste man först gå ett förberedande år för att kompletterande lära sig vad man numera inte lär sig i skolan…

Detta ägde rum under Palmes regering. Palme var en visionär med stora idéer och en storartad politiker, som dock inte hade mycket förståelse för bl.a. ekonomi. För honom tycks industri- och företagsekonomin mest ha varit en mjölkko för statsfinanserna. Hans regering förlorade ett val på att han ville ta ifrån människorna deras rätt att äga sin mark. Deras hus och sommarstugor skulle inte längre tillhöra dem själva, utan staten, medan de istället skulle få en nyttjanderätt som inte kunde ärvas. Det är ju helt klart, att partifunktionärer snart skulle få nyttjanderätten till de bästa platserna för sommarstugor och egna hem. Då vann oppositionen nästa val men fick bara sitta kvar en valperiod, därför att de tidigare oppositionspartierna ägnade sig mera åt inbördes strider än statsärenden. Då kom Palme tillbaka.

Under hans långa regering gick den svenska kronan i botten. Före hans regeringstid fick man för en krona nästan 90 tyska Pfennige, efter hans tid knappt 19 Pfennige… När jag en gång var i Sverige på 80-talet såg jag i TV en direktsändning, som visade en intervju med en svensk politiker, som just hade avgått med pension. Det var efter det skamliga Palme-mordet. Hade det inte varit en direktsändning, så hade man nog klippt bort följande yttrande. Han satt nu där och sade inför det svenska folket, att finansminister Gunnar Sträng mot slutet av 70-talet hade sagt till Palme: ”Fortsätter vi så här med ekonomin så går skutan i sank.” Palme skulle då ha förbjudit Sträng att tala om detta. Och skutan gick nästan i sank… Efter den TV-sändningen syntes inte den minsta kommentar i medierna. Saken tegs uppenbarligen ihjäl. Man jag hade ju sett och hört det själv.

Astrid Lindgren (som f.ö. ett år fick betala mera i skatt än hon hade tjänat – en hämnd för följande?) skrev en gång, att den svenska politiken hade blivit så förfärligt ”hård i nyporna” och berättade bl.a. om ett pensionärspar, som bad om stöd för att ha råd att bo kvar in sin lilla stuga. De blev tillsagda: ”Sälj stugan och res upp pengarna, sedan kan ni få så mycket stöd ni behöver” – ”Det gamla paret gick ut och grät”…

Sedan dess och framför allt genom EU-anslutningen har uppenbarligen den svenska ekonomin och folkhushållningen förbättrats väsentligt, men vissa gamla politiska synder har fortfarande efterverkningar. Och efter att migrationspolitiken blev vad den nu är, vacklar man vid avgrundens brant efter att ha offrat de förbättringar som först uppnåddes.

De tre världskrigen

För över 100 år sedan beskrev den amerikanske frimuraren Albert Pike en plan som innefattade tre världskrig. Se Albert Pike and Three World Wars: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm. Enligt den skulle ett tredje världskrig innebära att kyrkans kristendom ersätts med Islam och därefter Islam i sin tur ersätts med ”Lucifers sanna lära”. Islamiseringen av västvärlden äger ju just nu rum! Precis som förutsagt av Pike. Men när detta har skett duger inte heller Islam, som då ersättas med öppen satanism. Den skulle bara utgöra ett övergångsstadium. Nu har man naturligtvis velat invända att Pikes plan vore ett ”hoax”, ett ondskefullt skämt. Då vill jag dock se förklaringar om hur det kommer sig att hans förutsägelser för de första och andra världskrigen stämmer ganska bra, och hur hittills förutsägelsen om det tredje världskriget kan passa så till dagens världssituation, som den faktiskt gör. Jag förmodar att negativa krafter i världen som satanism och demoniska inflytanden inspirerade honom till sådana framtidsvisioner. Den som inte tror att sådant finns och är möjligt får skylla sig själv när den möjligheten i en inte alltför avlägsen framtid uppenbaras för mänskligheten och därmed också oförberett överraskar även den egna personen.

Den Nya Världsordningen passar också ihop med Pikes intuitivt profetiska planer. Enligt Dunegan och Day avser man att vid lämpligt tillfälle – alltså bland annat när den kyrkliga kristendomen har tillräckligt försvagats och mestadels Islam härskar – att överfalla mänskligheten med en helt ny ordning. En passande fredag proklameras då att all verksamhet i samhället skall upphöra inför veckoslutet. Alla firmor, butiker, köpcentra och så vidare stängs helt. Så långt möjligt också icke akut sjukvård, polisverksamhet och till exempel brandkårsberedskap. Ingen privat trafik tillåts. Inga trafikplan flyger. Offentliga transportmedel står stilla. Radio och TV slutar sända. Detta torde deklareras som en ”övning” inför en möjlig krissituation. Sedan vaknar vi måndag morgon upp med meddelanden överallt, i högtalare, omstartade medier, flygblad och vad det vara må, att nu gäller den nya världsordningen samt dess bestämmelser och regler, och allt är förbi som gällde tidigare.

Enligt Pikes vision kommer detta att inleda det tredje världskriget för att i det kaos som uppstår ”återupprätta ordningen” – ordo ab chao.

En särskild aspekt på elitens tydliga strävan efter ett tredje världskrig är en drastisk befolkningsreduktion. Planer på att minska världsbefolkningen till väl under en miljard diskuteras redan sedan många år i alternativa medier och stämplas naturligtvis som ”konspirationsteori”. Men vad är en konspirationsteori? Beteckningen skapades för flera årtionden sedan av CIA för att bortförklara informationer om aktiviteter i världen och i samhället som vi inte skall tro på. Så vad är då en konspiration? En aktionsplan som naturligtvis skall vara hemlig och man inte skall tro på, för annars vore den ju den inte en konspiration! Ett antal sådana ”konspirationsteorier” har under årtiondenas lopp visat sig vara sanna, andra inte. Alltså är det ju ganska klart att begreppet har skapats bara för att främja hemlighållandet och att vad som betecknas som ”konspirationsteori” mycket väl kan vara sant! Vi bör alltså ta i betraktande att varje sådan ”teori” kan vara sann, men också fel. Framtiden kommer att visa det.

Ett tredje världskrig skulle ju, med dagens vapenteknologi, leda till en mycket dramatisk och omfattande minskning av världsbefolkningen. I detta sammanhang kan man då spekulera om dagens migrationspolitik. Inte bara den infödda befolkningen utan också den invandrade befolkningen sitter då i samma båt och man kan, så att säga, slå ”två flugor i en smäll”… Man blir av med kanske dubbelt så många människor än det hade varit om inte en migration hade ägt rum… Migranter har då lockats i en grym fälla! Jfr. min artikel: En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss? http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1824.html.

Om sådana saker och mera därtill har jag skrivit i mina två senaste böcker (på tyska):

Die Herrschaft der Anunnaki: https://www.amazon.com/DIE-HERRSCHAFT-ANUNNAKI-Manipulatoren-Weltordnung-ebook/dp/B018W34WPU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1531074567&sr=8-10&keywords=sigdell

Der Geheime Krieg der Anunnaki: https://www.amazon.com/GEHEIME-KRIEG-ANUNNAKI-Bevölkerung-manipulieren-ebook/dp/B0769XPGZM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531074679&sr=8-2&keywords=sigdell

Den första av dessa två böcker kommer den 11/9/2018 ut i en engelsk översättning i USA:

The Reign of the Anunnaki: https://www.amazon.com/Reign-Anunnaki-Manipulation-Spiritual-Destiny/dp/1591433037/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531074812&sr=8-1&keywords=sigdell

I dessa böcker har jag också utförligt diskuterat den kyrkliga ”kristendomen” i förhållande till den ursprungliga kristendomen och visat att Jesu ursprungliga lära har förvanskats av Paulus för att bilda grunden till en kyrka som inte representerar Jesu sanna lära, utan är en konstruktion som tjänar kyrkliga maktintressen.

Det finns mycket annat mygel som döljs i politiken. Bland annat lär talet om förbud mot dieselfordon (som en del gröna, åtminstone i Tyskland, gärna vill se utvidgat till bensinfordon) vara ett första steg till ett allmänt förbud mot privat biltrafik. Man skall istället anlita kommunala och statliga trafikmedel. Då kan man också ha en bättre kontroll på folk och övervakning av dem. Se också min tidigare artikel Är ”Politiskt korrekt” ursprungligen en marxistisk form av tankekontroll?: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1810-politiskt-korrekt-aer-en-marxistisk-bluff.html

Skriver man om sådana delvis starkt kontroversiella saker så är det kanske inte helt hälsosamt… Många journalister och en del författare har mördats för vad de har skrivit (bl.a. genom ”bilolyckor”). Man får inte gräva för djupt efter sanningen, för det kan komma fram saker som man inte får veta. I Sverige blev enligt min mening sannolikt Stieg Larsson mördad för sina romaner, som ju var ”faktabaserade fiktioner” och på det viset indirekt avslöjade en mörk del i Sveriges politiska historia. Han arbetade ju på en fjärde bok som möjligen hade kunnat avslöja sådant som palmemordet. Originalmanuskriptet till den boken har gömts undan någonstans och bara en nedbantat version har blivit tillgänglig. Det där med att hissen inte fungerade i huset där han dog verkar inte trovärdigt. Den var nog avstängd för att tvinga honom att gå uppför trapporna. Vad som hände på vägen upp vet man ju inte. Men när han kom upp dog han av hjärtsvikt. Medicinskt är det inget problem att framkalla t.ex. en infarkt. Detta torde också vara förklaringen till den tyske journalisten Udo Ulfkottes död efter att han hade avslöjat hur journalister sätts under politiskt tvång (jfr. English Translation of Udo Ulfkotte’s “Bought Journalists” Suppressed?: https://www.globalresearch.ca/english-translation-of-udo-ulfkottes-bought-journalists-suppressed/5601857). Det är bekant att CIA har utvecklat en iskulepistol som kan avfyra en mycket liten iskula med sådan kraft att den tränger in genom huden, där den smälter och frisätter ett medikament som orsakar en verklighetstrogen infarkt, medan den på huden efterlämnar något som bara liknar ett myggbett.

På senaste tiden har ett par läkare hittats döda efter att de har kritiserat vaccinationsprogram. Detsamma har hänt amerikanska läkare som företrädde naturmedicinska metoder. Nyligen hittades en man död som arbetade på en metod att driva bilar med vatten genom att utvinna vätgas ur det (förmodligen elektrolytiskt) och tydligen förbinda den och kanske också syret i vattnet med kvävgas till en explosiv blandning genom någon sorts högfrekvensurladdning (om jag har förstått detta rätt). Milton William Cooper och Phil Schneider dödades för att bl.a. ha avslöjat vad man inte får veta om amerikanska kontakter med utomjordiska civilisationer, som trots bemödanden om förlöjligande består som ovannämnda ”konspirationsteorier”.

Men detta skall inte hindra att meddela insikter och upptäckter av väsentlig betydelse. Det finns ju ingen död. Man går vidare som själ till nya uppgifter. En väg är reinkarnation, men det finns kanske också andra. När det gäller reinkarnationsfrågan rekommenderar jag att se denna nya video:
Amazing Things Kids Have Said About Past Lives That Even Skeptics Can't Explain
https://www.youtube.com/watch?v=VYkwguBK8EA

Eftersom jag nyligen blev 80 lönar det sig nog inte att hålla tyst om sådant som känns viktigt bara för att kunna stanna kvar några få år till…

Ha det bra! Så gott det går i denna omvälvande tid…

Jan Erik

 

 

Reinkarnations finns, du är andligt efterbliven om du inte har lärt dig detta!

2016-12-28 23:21

Jag hade för 20 år sedan också problem med att förstå att reinkarnation finns, själavandring. Sedan kom förföljelserna emot mina försök att publicera sanningen om M/S Estonia-massmordet vilket medförde att  jag kom i kontakt med den andliga oppositionen i Sverige: läkaren som rädde min mor från en säker död med hjälp av homeopati och Bach-droppar, Jüri Lina, Lars Adelskogh från Nexus och många fler. För dem var det en självklarhet att reinkarnation finns.

Då blev jag eftertänksam.

Det blev allt tydligare att jag var idioten som inte fattade. De rekommenderade vetenskaplig literatur som bevisar att själavandring händer nästan alla människor och att min okunskap berodde på en gigantisk konspiration mot reinkarnationen. Jag visste ju att jag kunde lita på dessa mycket seriösa människor. Alla gav en samstämmig bild av reinkarnationsläget.

källa

Till slut åkte jag med Jüri och andra till Ylva Cronstedt i Värmland och lät göra en s.k. regression, en slags hypnos, för att komma åt informationen från ens tidigare liv. Ylva försatte mig i en annan frekvensnivå i hjärnan, liknande det när man precis har vaknat, man är litet omtöcknad, men vid fullt medvetande. När man ligger bekvämt och avslappnad ställer Ylva sedan lirkande frågor till en själv, så att man får tillgång till den av olika skäl blockerade informationen från tidigare liv.

Meningen med livet är att själen skall gå i skolan i den tredimensionella kroppen här på jorden. Därför lagrar själen all information från alla tidigare liv. När själen, vårt riktiga jag, inkarnerar igen (några veckor efter befruktningen) blockerar den minnen till tidigare liv av pedagogiska skäl eller så bidrar negativa varelser med blockader av egoistiska grunder.

Regressionshypnosen sätter blockaden helt eller delvis ur kraft och då berättar man själv för Ylva om sina tidigare liv. Det bara sprudlar information. Det hela spelas dessutom in på band. Vi var alla väldigt tagna efteråt, då man intuitivt känner, att det var sant, som sprudlade ur en.

Sedan dess vet jag att reinkarnation finns, att det inte är en religiös fråga och att de mörka bakgrundskrafterna inte vill, att vi känner till själavandringen, för då skulle vi kunna komma på idén, att liv inte är bunden till en kropp och att sådana livsformer kanske har makten här på jorden och lurar oss sedan urminnes tid. Då kanske vi fattar, att jorden är en fängelseplanet och fångvaktarna är osynliga för de flesta av oss, då de inte behöver ha kroppar, eller de har kroppar från andra dimensioner, som vi inte heller kan se. De som kunde se, mördades som häxor, vilket medförde att de bästa medialt begåvade människor finns i dessa länder, där häxbränningar inte förekom, som Island eller Estland t.ex.

Filmerna nedan samlar bra naturvetenskapliga bevis, att reinkarnation finns.

Liknande ämnen på WTV:

Homeopati botar genom fysik och inte kemi;

Dr Edward Bach's droppar verkar också genom fysik med skalärvågor;

 

Sex i elitens tjänst

2016-02-06 00:00

av Jan Erik Sigdell

Sexuella våldshandlingar är idag mera aktuella än någonsin. Pedofilringar med hemlig kontaktservice blir ibland avslöjade och våldtäktsstatistiken har ökat enormt med invandringen. Nya fall av organiserat pedofilt missbruk ibland annat barnhem avslöjas nästan regelbundet, särskilt av David Icke – vad man än må anse om honom personligen så är obestridligt hans och hans medarbetares dagliga alternativa nyhetssida mycket informativ. Pedofila brott tycks nästan vara ”vardagsmat” bland världens elit i politiken och underhållningsindustrin.

Vad beror det på?

Hemliga sällskap

Det finns hemliga sällskap av frimurartyp där magiska ritualer utövas, i vilka sexuella riter och missbruk ingår. I sådana sällskap är det närmast ett krav att man deltar i sådana ritualer och utför motsvarande handlingar, som är ett slags offer till satanistiska krafter i världen. I nöjesindustrin har många artister avslöjats för och en del medgivit att de har sålt sin själ till Satan och Illuminaterna för att få framgång, och det har de tydligen också fått till ett pris som de en gång kommer att bittert ångra (framför allt i det livstillstånd som följer efter döden men som de sannolikt inte tror på). Många inflytelserika politiker är medlemmar i en organisation av sådant slag, till exempel Skull and Bones, för att därigenom få (otillbörlig!) makt. Den nämnda organisationen har som bekant en årlig sammankomst i Bohemian Grove i Kalifornien. I Storbritannien finns bland andra Piers Gaveston Society, i vilken David Cameron vid en invigning lär ha fotograferats med sin penis i ett grishuvud. Detta har naturligtvis sedan bortförklarats på alla sätt och vis… Det finns flera sådana hemliga sällskap – existensen är inte hemlig, men vad som där försiggår är det – och man må undra var Bilderbergarna har sin plats här.

Vad ligger då bakom sådana rituella handlingar?

I katolska kyrkan är, som vitt och brett bekant, missbruk av barn en rentav vanlig företeelse. Kyrkan har förordnat att sådana fall inte skall anmälas till polisen, utan endast till kyrkomyndigheten, som sedan vanligen försätter förövaren till en ny församling och det utan vidare åtgärder.

Varelser i andra dimensioner

I fysiken räknar man idag med att universum har betydligt flera dimensioner än de tre som är de enda som vi jordevarelser med våra inskränkta sinnesorgan kan varsebliva. Vad som finns i dessa dimensioner, högre eller parallella, vet vi därför inte, men det är rent logiskt sett full tänkbart att där liksom i ”våra” tre dimensioner finns levande varelser, som kanske till och med kan iaktta och manipulera livet på vår planet. Till exempel skulle en femdimensionell varelse vara oss överlägsen i många avseenden och dessutom kunna göra sig osynlig för oss genom att hålla sig utanför ”våra” tre dimensioner. Därifrån skulle den varelsen likväl osynligt kunna utöva inflytande på oss jordemänniskor och på vad vi har för oss. Vi kan nog räkna med att en del sådana varelser, om de finns, är välvilliga och att andra snarare vill utnyttja oss. [1]

Det finns anledning att förmoda att de senare kan livnära sig på våra livsenergier, ungefär så som vi livnär oss på djur och växter och deras energier. När en människa dör, kommer kroppens energier fria, medan själen lämnar den och inträder i en annan dimension. Kroppens livsenergi kan sådana varelser då ta till sig. Det är ju naturligt att de då hellre ser att en människa dör frisk och aktiv, till exempel i en olycksändelse, på slagfältet eller genom att bli mördad, för då är kroppen full av livsenergi. När en människa dör av ålderssvaghet eller sjukdom finns det ju inte mycket energi kvar att hämta… [2] Men andra energier i kroppen stegrar sig vid intensiva känslor som vrede, rädsla, panik eller hat. Sådana energier kan de också ta till sig och ser därför gärna att människor får sådana känslor, kanske genom att manipulera dem in i motsvarande situationer. Detta är den verkliga vampyrismen som folktron i tidigare århundraden såg som att dricka offrens blod, för man var ju minst lika ovetande som människor är idag om att det egentligen var obekanta energier som det var fråga om, men sådana energier finns i blodet. Om en negativ varelse vill åt en persons livsenergi är det därför ofta förbundet med blodsutgjutelse. En speciell energi är den sexuella som stegras vid vissa tillfällen. Om den levs ut i ömsesidig kärlek mellan två människor äger ett energiutbyte rum mellan dem och då kan inte så lätt en annan varelse komma åt dessa energier. Men är de sexuella känslorna ensidiga, kan en osynligt närvarande varelse lättare komma åt dem. Därför passar sexuellt våld bra för den och dessutom har då offret andra men negativa känslor av rädsla, vrede, hat och äckel som en sådan varelse också kan komma åt i form av motsvarande emotionella energier.

Detta är naturligtvis svårt att tro på för många människor med en världsbild där sådant inte passar in. Dessutom vågar de inte riskera att bli till åtlöje för andra materialistiskt inställd människor. Men att universum är multidimensionellt är idag en erkänd uppfattning inom fysiken och varför skulle andra dimensioner vara livlösa världar? Själv har jag 36 års erfarenhet med regressionsterapi i vilken man kommer i kontakt med sådana aspekter på verkligheten. Att reinkarnationen finns är ju praktiskt taget bevisat idag genom ett stort antal fall där man har kunnat bekräfta det upplevda tidigare livet och genom utomkroppsliga upplevelser i form av så kallade nära-döden-upplevelser. De torde finnas hundratusentals människor idag som har haft sådana upplevelser, men många talar inte om dem. De har därmed själva upplevt att de egentligen är en själ och inte den kropp som själen använder sig av och de har ofta sett att de har varit här tidigare. Vart går då själen efter kroppens död? Utan tvivel in i en annan dimension. Ytterligare beviskraftiga indicier är det faktum att regressionsterapin fungerar och hjälper människor med att lösa ofta svåra problem. I min verksamhet har jag också många konkreta upplevelser av att andra varelser kan ha inflytande på människor och manipulera dem samt tanka energi från dem. [2]

Vad är magi?

Magi fungerar faktiskt! Men inte så som många tror. En del människor menar att detta är någonting som man kan göra själv om man lär sig tekniker i svartkonstböcker. Men så enkelt är det inte. Det går bara med hjälp av negativa varelser som hjälper att göra det som man vill ha gjort, men till ett högt pris! Även om man inte är medveten om det, dra man till sig en sådan varelse eller ett par. Man blir beroende och manipulerad av varelsen och ”säljer sin själ” till den. Man blir behärskad av varelsen och inte tvärtom. Och man skapar sig ett präktigt karma som man får betala av i nya inkarnationer. Den varelsen eller de varelser som man tror sig ha sammanarbetat med tränger sig på igen nästa liv igen och vill ”ha betalt”.

En av de största magierna i modern tid var Aleister (Edward Alexander) Crowley som ”samarbetade” med en varelse vid namn Aiwass. Han har haft ett mycket stort inflytande i samtida och efterföljande hemliga sällskap och han ägnade sig mycket åt sexualmagi genom sina skrifter och sin medverkan i Hermetic Order of the Golden Dawn samt i egna ordenssällskap som Ordo Templi Orientis (O.T.O.) och kommunen Abbey of Thelema. Det påstås att han hade en oäkta dotter med George W. Bush`s mormor som i så fall alltså blev hans mor Barbara Bush. Crowley hade en vänskaplig förbindelse med L. Ron Hubbard som grundade Scientology och han lär ha förespråkat sexuella ritualer med barn och att sex med ett barn energetiskt skulle kunna förlänga förövarens liv.

Sådana ritualer med utpräglade sexuella element och det även med barn, som i vissa fall dödas som avslutning, kan enligt allt detta betraktas som satanistiska offer till negativa makter för att på magiskt vis få makt, inflytande och framgång i världen.

Två aspekter på pedofili

Den ena aspekten är en patologisk sexualdrift riktad till barn som vanligen torde ha sitt ursprung i en psykiskt deformerande traumatisk upplevelse av sexuellt slag i barndomen eller – för dem som är vidsynta nog att acceptera det förklaringsalternativet som åtminstone möjligt – i ett tidigare liv. Bara som jämförelse: homosexualitet är i motsats till pedofili en erkänd livsstil för vuxna människor i vårt moderna samhälle, men man kan undra varifrån en sådan läggning kommer. Jag har i min praktik som regressionsterapeut haft ett flertal homosexuella klienter som har denna livsstil idag som följd av ett smärtsamt trauma med det motsatta könet i ett tidigare liv, motsvarande principen: ”bränt barn skyr elden”. Därmed vill jag inte framställa homosexualitet som ”sjuklig” utan som en i sig respektabel livsstil mellan mogna vuxna människor. Men i jämförelse därmed vore ett motsvarande trauma i det förgångna en möjlig förklaring till pedofili. En annan kan vara en omogen infantilitet som inte klarar av en naturlig sexualitet mellan vuxna (hetero- eller homosexuellt).

Den andra aspekten är det rituella missbruk som av ovanstående skäl utövas i vissal hemliga sällskap som offer till Satan. Det tycks vara så att sådana offer krävs för medlemskap. En annan jämförelse: i den ökända motorcykelklubben Hells Angels lär det (åtminstone i vissa grenar av organisationen) för medlemskap krävas att man har begått ett tillräckligt grovt brott, till exempel ett mord. Det torde vara på liknande sätt i sådana hemliga sällskap. Sexuellt missbruk är ett bekvämt och för många ”angenämt” brott

Våldtäktsproblematiken

Här torde det finna tre aspekter. Dels ett ohämmat egoistiskt tillfredsställande av sexualdriften utan hänsyn till kvinnan, vilket är ett grovt brott i alla avseenden, och dels en kulturell primitivitet som betraktar kvinnan som lovligt byte därför att hon anses mindervärdig och vara till för sex.

Den tredje aspekten har med osynligt inflytande från negativa varelser i andra dimensioner att göra som manipulerar till sådant handlande – även här bör jag nog tillägga: för dem som är vidsynta nog att våga ta en sådan förklaring i betraktande. Inom Islam är sådana varelser kända som jinns, ett slags ”onda andar”. För min del verkar det mycket sannolikt att sådana är med när de brutala våldtäkter äger rum som idag tyvärr har blivit aktuella genom invandringen. Enligt tyska källor är ca. 70% av våldtäktsförövarna invandrare.

Satanismen

Nämnda hemliga sällskap är uppenbarligen satanistiska. Det är förfärande hur många satanister som idag ”outar” sig i USA. Där finns en Church of Satan, 2015 invigdes där en skulptur av Baphomet, i januari 2016 hölls en stor satanistisk mässa i USA. För att bara nämna några exempel.

Det påstås att satanistiska mässor och ceremonier hålls i Vatikanen [3-5] och att de två senaste påvarna skulle ha deltagit i satanistiska offerritualer. Kyrkan representerar ju inte den äkta kristendomen utan är en taktisk satanistisk förfalskning av den ursprungliga kristendomen, den Gnostiska Kristendomen (jfr. [1]).

Det diskuteras en hel del in Internet om huruvida Obama skulle vara Antikrist, en ondskefull varelse som sägs skall komma innan Kristus kommer, men man kan nog snarare tänka sig att i så fall George Soros är det, för han tycks rycka i trådarna till sin sprattelgubbe Obama... Kanske snarare att Soros är han agent, eller en av dem..

Intressant i samband med jinns (se ovan) är dock att även Islam har sin egen ”Antikrist”, då snarare ”Antimahdi”, som kallas Dajjal, en ondskefull varelse som skall framträda innan Imam Mahdi kommer, den islamska motsvarigheten till Kristus. Så som världen ser ut idag har han tydligen ett mycket starkt inflytande genom lämpliga agenter!

Kommentar till en tidigare artikel

I en artikel Tankar om våldtäktsepidemin och dess orsaker och bekämpande i White TV skrev jag om sambandet mellan sexköpslagen och våldtäktsepidemin så som det såg ut långt före den stora flyktingsinvasionen. Detta samband är för då gällande förhållanden statistisk signifikant men har nu helt överskuggats av ”flyktings”-våldtäkterna! Skillnaden mellan flyktingar och ”flyktingar” är härvid att de senare – som står i citationstecken – inte är de som flyr från krig, nöd och död utan de som söker bekvämt välstånd genom att parasitera på mottagarländernas naiva godtrogenhet eller är agenter och hemliga terrorister som har smugglat sig in med strömmen av äkta flyktingar. Se Operation Trojanska Hästen och Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen. De äkta flyktingarna skall naturligtvis ha rimlig hjälp!

Referenser:

1. Jan Erik Sigdell: Die Herrschaft der Anunnaki. Manipulatoren der Menschheit für die Neue Weltordnung, Amra, Hanau, 2015.

2. Jan Erik Sigdell: Unsichtbare Einflüsse. Befreiung von anhänglichen Seelen und aufdringlichen Wesenheiten, Amra, Hanau, 2014.

3. I Millenari: Via col vento in Vaticano, Kaos, Milano, 1999. Tysk översättning: Wir klagen an, Aufbau-Verlag, Berlin, 1999.

4. I Millenari: Fumo di Satana in Vaticano, Kaos, Milano, 2001.

5. Jfr.: https://de.wikipedia.org/wiki/Exsultet och: https://www.youtube.com/watch?v=sUN-XEU6HUc

Några länkar till temat:

Aleister Crowley's Pedophiliac Revolution

Elite Pedophile Scandal Explodes

Jimmy Savile

VIP child abuse inquiry set to close.

Secret Sex Rituals of the Illuminati Exposed

David Icke EXPOSES Bohemian Grove Sacrifice To LUCIFER Helel 'Queen Of Heaven' Venus Ishtar

Bohemian Grove - Alex Jones.

Dark Secrets: Inside Bohemian Grove

Alex Jones on gay rituals of Bohemian Grove

Religious Justifications for Child Sexual Abuse in Cults

Catholic Church pays compensation but won’t admit child abuse liability

Satanic ritual abuse

 

Finns det också gruppreinkarnation?

2014-10-30 22:23

källa

Kunskapen om reinkarnation är mycket viktigt för att förstå livet. Den har förtryckts på många håll, i synnerhet i västvärlden, som hålls dummast av alla. Då är det föga förvånande att vi i väst är också mest arrogant och ser ner till många ursprungsbefolkningar som indianer etc. De är oss dock vida överlägsna när det kommer till de riktigt viktiga frågorna om livet och även alternativ medicin.

Att reinkarnation är en naturlag som gäller alla har White TV presenterat många bevis om. Det är ingen trosfråga längre utan stenhårda vetenskapliga fakta. Den här filmen belyser frågan om det är möjligt att en hel grupp av människor väljer att reinkarnera samtidigt. Varför inte? Själen väljer när och i vilken kropp den vill återkomma. Då borde det även vara möjligt att göra det i en grupp.

Se även på White TV: Så här fungerar karma/kamma-lagen;

Själavandring bekräftat av rolig själ: Peter Wahlbeck;

Reinkarnation viktig puzzle bit för att förstå människan;

Reinkarnation mot rasism;

 

Själavandring bekräftat av rolig själ: Peter Wahlbeck

2013-05-12 23:36

Källa, mycket bra bok om reinkarnation och hur man kan bota sjukdomar med denna kunskap av Ylva Cronstedt, som tyvärr har lämnat oss. Hoppas att hon redan har reinkarnerat hos oss igen

Peter Wahlbeck gav ett mycket underhållande föredrag i Stockholm idag. I videon nedan lägger han fram tre huvudhypoteser om livet efter döden, varav den tredje är reinkarnation. Tack Peter!

 

 

 

Vad är en människa? from Udos motion graphics on Vimeo.