Så här fungerar karma/kamma-lagen

2013-11-08 20:49

Igår förklarade White TV hur placeboeffekten kan bäst förklaras med magnetiska skalärvågor. Att placeboeffekten inte ger en reaktion hos alla beror ibland på karmalagen. Därför kan det vara på tiden att även förklara hur karmalagen fungerar.

källa

Ordet karma kommer från sanskrit och betyder handling. Karmalagen syftar till handlingarnas konsekvenser. Karmalagen förklarar i första hand tankarnas konsekvenser, de tankar som ligger bakom en handling. Varje tanke sätter en orsak som i sin tur medför en verkan. Detta motsvarar tredje Newtonlagen: lagen om verkan och återverkan; actio=reactio.

Om jag omedvetet eller utan avsikt/vårdslöshet skadar någon, som t.ex. springer plötsligt och oaktsamt framför min bil, så medför denna handling ingen karmisk konsekvens. Men om jag har uppsåt att döda eller skada någon och missar så att offret inte märker något, så medför denna kriminella tanke ändå negativ karma, negativa konsekvenser.

Det spelar ingen roll om denna någon är en människa eller ett djur. Så ägare av hönskoncentrationsläger eller jägare drar ofta på sig dålig karma.

Då det är tanken som räknas kan vi förklara karma med magnetiska skalärvågor, då vi numera vet från tankekontrollforskningen att tankar använder sig av magnetiska skalärvågor för att transportera information och energi, ofta snabbare än ljusets hastighet med räckvidder genom hela universum. Tankar knyts alltså till fysikens lagar som reglerar vågorna (interferens och resonans) och här kommer även den tredje Newtonlagen in i bilden.

Tankarna underkastas fysikens lagar vilka tillhör naturlagarna. Därför är även karmalagen en naturlag.

Om en tanke vållar en handling så medför det konsekvenser som motsvarar handlingen. Naturlagar innehåller ingen moral, de är neutrala verktyg. Gör du någonting bra så träder du i resonans med något bra i motsvarande mån. Detsamma gäller negativa handlingar. På så sätt använder Gud en naturlag för att man lär sig ta konsekvenserna av sina handlingar. Detta uppfattas ofta som straff vid negativa tankekonsekvenser, men egentligen är det enbart en följd av ditt agerande enligt fysikens lagar. Du, och inte någon annan, straffar dig själv. Detta menar den kristna kyrkan med helvete och himmel. Detta menas med attraktionslagen (läs Rhonda Byrnes berömda bok The Secret, som heter Hemligheten i den svenska utgåvan)

I och med att de djävulska bakgrundsmakterna har hemlighållit skalärvågorna i över 100 år, har jorden inte haft tillgång till den viktigaste delen av fysiken och därmed missat en viktig pusselbit att förklara hur livet och karmalagen fungerar (plus mycket annat, som fri energi t.ex.).

En annan central och medveten mörkläggning har skett med kunskapen om reinkarnation. Den kristna kyrkan kastade ut läran om reinkarnation vid koncilen i Konstantinopel år 553. Redan då hade de djävulska krafterna lyckats ta makten över den katolska kyrkan. Det är nämligen ofta så att en tanke/handling vållar en reaktion som senare inte passar in i frekvensmönstret under det pågående livet. Den lagras då i den odödliga själens frekvensmönster och transporteras så med hela tiden. Men i en framtida reinkarnation kan mönstret passa in och resonans uppstå. Då slår karmalagen till och den som inte känner till den och att reinkarnation finns, kan då inte förklara, varför vederbörande plötsligt drabbas av någonting mycket negativt. Det kan gå flera hundra år och många inkarnationer mellan karmaorsak och karmaverkan. Glöm inte att du är själen och inte kroppen. Den är enbart en rymddräkt för själen att samla erfarenheter och gå i jordens själskola. Kroppen är enbart en avancerad biodator för själen.

Därför menar många att Gud inte finns eller att han är orättvis (teodicéproblemet). Utan de viktiga pusselbitarna karmalag och reinkarnation gör folk ofta felaktiga bedömningar om livets viktigaste frågor. Men Gud är inte orättvis. Karmalagen är raka motsatsen, bara att de djävulska krafterna har undanhållit oss den avgörande informationen om detta för att vi inte skall kunna förstå att Gud finns och att han är kärleksfull och rättvis. På så sätt ökar djävulen sin makt på ett skickligt sätt. Men hans tid är ute nu!

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.