Eurobond stoppad av tyska författningsdomstolen

2011-09-07 20:52

Idag, 2011-09-07, kom den med spänning förväntade domen av Tysklands författningsdomstol Bundesverfassungsgericht. Fem professorer hade klagat emot de europeiska räddningspaketen då Lissabonfördraget, som är den juridiska basen för det europeiska samarbetet, uttryckligen förbjuder i Art 125 att EU-länder skall rädda andra som hamnat i finansiell nöd, som Grekland, Irland och de andra PIIGS staterna. Dessutom hade politikerna lovat vid införandet av Euron att ingen behövde betala för skulderna av ett annat Euroland.

Som vanligt bröt politikerna alla löften och lät sina medborgare betala svindyra räddningspaket för slarvpellarna i södra och västra Europa. Räddningspengarna kom dock inte medborgarna i Grekland, Portugal eller Irland tillgodo utan tyska, franska och andra banker som skulle ha drabbats. Även här ser man tydligt vem som regerar regeringarna.

Den tyska författningsdomstolen tyckte att det var helt lagligt att bryta mot lagen därför att storfinansen har även där sin kontroll genom att domarna i Bundesverfassungsgericht tillsätts enbart politiskt. Så fungerar maktpyramiden. Det räcker att kontrollera några få toppolitiker och resten är fixat.

Trots de ofria domarna har rättsvetenskapen en så stark position i Tyskland att det ledde till att domstolen kom med en överraskande och positiv reglering: den europeiska transferunionen gäller inte obegränsat för all framtid. Parlamentet Bundestag måste godkänna varje enskilt räddningsinsats. Detta innebär möjligheten att det tyska parlamentet säger nej till framtida räddningspaket. Därför kan tanken med Eurobond inte genomföras i dagsläge eftersom ingen vet hur mycket Eurobonds andra Euroländer kommer att sälja vilket innebär att räddningsinsatsen med Eurobonds är av okänt storlek och det tyska parlamentet får inte godkänna okända belopp i förväg.

Trots de stora brister i den tyska författningsdomstolen så har den fört mycket gott med sig och jag rekommenderar med mina mer än 20 år av juridisk erfarenhet både i Tyskland och Sverige att vi skall införa en författningsdomstol fortast möjligt här, där domarna väljs direkt av folket i allmänna val så att en politisk tillsättning utesluts.

Tack vare Göran Persson slipper svenska folket Euro-eländet och blir inte berövat sina pengar lika hänsynslöst som i Euroland.

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.