Uttagsanstormning Bankrun i Grekland, igen

2015-01-15 23:38

källa från 2012

Nu är det förmodligen igen dags att Grekland skakas av en uttagsanstormning, bankrusning eller bank run. Det anges två skäl bortsett från det ständigt instabila läget i Greklands finanser. EU-domstolen har signalerat att de just i Greklands fall inte skall vara möjligt att EU:s centralbank ECB köper grekiska statspapper, trots att domstolen i princip har en positiv attityd till det, vilket är märkligt, då det strider mot Lissabonfördraget. Men ECB var med i trojkan (Världsbanken och IMF) som 'hjälpte' Grekland med stora lån tidigare. Det knöts så omänskliga villkor till dessa lån att EU-domstolen anser att ECB fick en direkt styrning över Greklands ekonomi. Därför skall det nu vara förbjudet att hjälpa Grekland med det nya tricket att köpa grekiska statspapper.

Det andra skälet anses vara att den schweiziska centralbanken idag oväntat slutade med att knyta Franken till Euron. Detta har orsakat viss kaos på den schweiziska börsen och i Grekland.

Som utväg har två stora grekiska banker nu ansökt om Emergency Liquidity Assistance (ELA) hos ECB. Detta är främst regler för de enskilda EU-ländernas centralbanker att "trycka" egna pengar i nödsituationer. men dessa volymer är mycket begränsade och i Greklands fall uttömda för länge sedan. Här ser man hur sjukt hela Euro-systemet är. Om Grekland hade blivit utanför Euron hade deras centralbank kunnat trycka så många Drachmer som de behövde. Visserligen hade då valutan devalverats, men detta hade gynnat exporten och landet hade i alla fall kunnat försörja sig med pengar innanför de grekiska gränserna. Nu kan Grekland de facto gå i konkurs. Grekland borde naturligtvis lämna Euron fortast möjligt, som alla andra idiotstater som nyligen (Litauen) hoppade på det sjunkande Euro-skeppet.

Om vi hade ett ärligt banksystem, där pengarna på banken tillhör bankkunderna och inte banken och där pengarna skulle ligga på ett konkurssäkert klientmedelskontot samt där banken måste ha 100% kapitaltäckning, då skulle det aldrig finnas en risk för en bank run. Med 100% systemet skulle bankerna i praktiken förlora sin möjlighet att tillverka pengar själva och därmed sin odemokratiska makt.

Se även på White TV: Stackars Grekland torteras av Euron;

Greklands Papandreous finansskandal;

Bankrun I Grekland 2011;

Bankrusning 2014 i Bulgarien mjölkar EU:s skattebetalare;

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.