Hemlösa barn offer för pyramidspelet

Friday, 23 September 2011 15:29

Sverige har redan sjunkit lågt. Att allt fler barn och ungdomar blir hemlösa är ett resultat av vårt kriminella finanssystem. Det är nämligen värsta sortens pyramidspel av två skäl:

1. Alla pengar föds i form av lån. Detta innebär att penningmängden är lika med alla lån som givits. Skulle samtliga lån återbetalas skulle det inte finnas en krona kvar. Vad värre är: redan från början finns det ingen penningmängd för räntorna som varje lån är belastat med. I början märks inte att vi betalar räntorna med pengar som egentligen borde reserveras för att återbetala lånet med. Men efter många år blir det mer och mer kännbart att pengarna inte räcker till och att vi måste ta nya lån för att kunna betala räntorna för de gamla lån. Känns det bekant? Så är de i alla pyramidspel. I början känns det bra men sedan behövs hela tiden nya offer för att systemet inte skall kollapsa.

Dessa nya lån, som måste tas med tvingande nödvändighet för att komma åt nya pengar, kräver i sin tur räntor vars penningmängd inte finns redan från början o.s.v.. Till slut går det inte att låna mer och de svagaste blir utslagna. Folk blir hemlösa i massor.

2. Inte bara Riksbanken får producera pengar som de flesta tror, utan även alla privata banker  (se Riksbankens svar till mig). Riksbanken har enbart monopol på mynt och sedlar vilka utgör obetydliga ca. 3% av alla kronor som finns. Den stora delen av våra pengar lever enbart i form av datorsiffror i cyberrymden. I Sverige är mörkläggningen kring det här temat så stort att det inte ens finns ett riktigt namn för dessa pengar. Jag fick ta översättningsprogram från det tyska begreppet Giralgeld=bankmedel. Det finns dock ingen vettig definition av det viktigaste begreppet i vår ekonomi: pengar. Inte heller för ordet bankmedel. Och glöm Wikipedia, de är med i konspirationen.

Problemet med att privata banker och kreditmarknadsbolag får föda pengar genom kreditgivning är att de inte har pengarna de lånar ut. De har enbart privilegiet (oktroj) att skriva siffror i sina datorer och bokföra dem på både aktiv- och passivsidan vilket sedan leder till att de har producerat pengar ur tomma intet. De har inte arbetat för pengarna men låntagarna har gjort det när de betalar räntor och amortering. Dessutom brukar bankerna få säkerheter i form av hus, bilar, företag eller annat. När dessa tas av banken har de också fått ärliga, reala värden i utbyte mot sina fuskpengar (även kallad fiat money). På så sett sker en smygexpropriering i vårt penningsystem på sex olika nivåer (se närmare sid 4 i den Vita Skolan av Nationalekonomi) som gör det till den värsta sorten av pyramidspel: den där folk är tvungna att delta!

I ett ärligt finanssystem skulle pengar födas som engångsbetalningar ( s k arbetspengar) ifrån Riksbanken utan att en ränta eller återbetalningskrav är knutna till det. Privata banker skall fråntas privilegiet att producera pengar utan hänsyn till samhället som det är idag. Se närmare reformen hos den Vita Skolan i Nationalekonomi. På så sätt skulle vi inte ha inflation, statsskulder, höga skatter eller arbetslöshet; och inga hemlösa barn.....

 

 

You must be logged in to comment.