ECB blir ny finansinspektion för de europeiska bankerna: 1 steg närmare finansdiktatur

Friday, 13 September 2013 21:21

Igår röstade 556 EU-parlamentariker för en ny bankkontroll genom den europeiska centralbanken i Frankfurt, ECB. 54 var emot och 28 röstade ej. Detta är ett steg närmare en europeisk bankunion. Dessutom kan ESM nu direkt användas för att rädda europeiska banker. I praktiken betyder det ytterligare en belastning för de tyska skattebetalarna, vilket var skälet att Tyskland var emot en sådan lösning och påstår att den strider mot EU-rätten.

ECB:s nya bankkontrollkommission över drygt 6 000 Euro-banker skall bli aktiv vid årsskiftet och omgärdas av stort hemlighetsmakeri. Alla möten och deras protokoll blir hemliga. Inte ens det europeiska parlamentet skall få full insyn. Enbart två EU-parlamentariker skall få en snäv bild.

källa

Att göra en bank som tillsynsmyndighet för en bank är att göra bocken till trädgårdsmästaren. EU är inte enbart en politisk diktatur (parlamentet är maktlös och gör inga lagar och kommissionen väljs inte av folket) utan har nu med ESM och den nya EU-finansinspektionen blivit en finansdiktatur.

 

 

You must be logged in to comment.