Rothschild marionetten George HW Bush djupt insyltat i Kennedy mordet

Friday, 22 November 2013 03:52

källa,

Att den förra US-presidenten George HW Bush, Bush pappa, är en marionett åt bankhuset Rothschild blir mer och mer känd. Den mörka sidan är alltid uppbyggd i en pyramidstruktur. En i toppen av pyramiden har makten över alla skiktar under. Enbart så kan den djävulska maktstrukturen fungera, därför att ingen vill stanna där frivilligt på lång sikt. På jorden i den tredimensionella världen är banksterfamiljen Rothschild toppen av maktpyramiden. Under dem kommer i England kungahuset (därför måste Queen of England ber om lov när hon skall beträda Rothschilds City of London, som är en egen stat inom UK). I USA kommer familjen Rockefeller på andra plats under Rothschild och snart under Rockefellers kommandocentral kommer Bushfamiljen, som haft makten i tre generationer.

källa, många experter anser att denna bild bevisar att Bush pappa var i Dallas när JFK mördades

Eftersom bankhuset Rothschild ligger bakom mordet på John F. Kennedy är det då föga förvånande att deras marionett Bush pappa har en ledande roll i Kennedykonspirationen. Filmen nedan visar i början mycket bra vad som egentligen hände när JFK mördades, något gammelmedia alltid har censurerat bort. I andra halvan av filmen följer en övertygande bevisföring att George HW Bush har Kennedyblod på sina händer.

Se även på White TV: Rothschilds Mossad mördade J F Kennedy;

Lee Harvey Oswald var under MK-Ultra mind control, tankekontroll;

Konspirationsexperten Ole Dammegård avslöjar CIA/Allen Dulles Operation 40;

 

You must be logged in to comment.