Röster i huvudet teknologi med CIA:s Dr. Robert Duncan

Tuesday, 27 October 2015 21:29

källa

White TV har ideligen framfört bevis att röster i huvudet på folk, som ingen annan kan höra, kan åstadkommas med olika teknologier sedan 1950-talet och förmodligen redan innan. Människor som klagar över röster i huvudet är alltså inte psykiskt sjuka utan offer för teknologi, mind control helt enkelt.

Eftersom stora delar av psykiatrin missbrukas som en front för att dölja och vidareutveckla mind control, har oseriösa psykiatriker hittat på "nya" psykiska sjukdomar som matchar de symptom som uppstår vid mind control.

"Example: One of the foremost lunatic practitioners of torture was world-famous Canadian psychiatrist, Ewen Cameron, who carried out experiments on unwitting patients in the 1950s.

Cameron, during his career, was President of the Canadian, US, and World Psychiatric Associations, the American Psychopathological Association, and the Society of Biological Psychiatry. There was no one in his profession more highly decorated." skriver Activist Post.

Röster i huvudet kallas t.ex. för rösthallucinationer eller klassas direkt som schizofreni/psykos, vilket är rent kvacksalveri. Ingenstans bedrivs idag så mycket kvacksalveri som inom psykiatrin.

"För några år sedan berättades det i svensk TV, i ett program som hette ”Nobelpriset 2003”, att några forskare på University of Nottingham hade konstaterat att människor med schizofreni vars hjärna analyserats med magnetkamera uppvisade samma bild vid rösthörande som när friska människor hör vanligt tal. De senaste forskarrönen från England visar alltså på att när man egentligen letade efter annat med hjälp av hjärnskanning upptäckte man helt plötsligt att även "rösthörande" verkligen hörde röster "utifrån". Området i hörselcentra i hjärnan visade utslag och aktiverades under rösthallucinationerna. Av det har man förstått att de verkligen hör röster som kommer utifrån. Det var alltså inte deras inre tankar från det undermedvetna som dök upp, utan det stället i hjärnan som aktiveras när man hör vanligt vardagligt tal utifrån aktiverades också när människor hörde de s.k. rösthallucinationerna." meddelar Martinusportalen. (fet genom White TV)

CIA:s Dr. Robert Duncan berättar i den här föreläsningen nyligen i England, att CIA hade och har flera program att inducera röster i folks huvuden, utan att andra kan höra dem. CIA-programmet hette bl.a. Voice to God Project.

Han talar om direct microwave hearing och audio spotlight. Mind control offer, s.k. ti's (targeted individuals) talar om V2K eller voice to skull.

källa

Duncan berättar också om AI och avancerat 3d TV, som ställer bilden tredimensionellt in i rummet utan TV-ruta genom ett hologram. Han nämner även en modern datormus som bara styrs med ögonen och blunder.

Mer om den lömska röster i huvudet teknologin eller Voice of God technologyWhite TV:

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

TI's hear voices inside their skull V2K;

Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin;