Hjälper själar och vapen från Plejaderna oss i kampen mot reptiloiderna?

Thursday, 14 June 2018 20:37

källa; Colleen Thomas från källa

Det här inslaget är hög matematik för esoteriker. Det pågår en nästan osynlig kamp om planeten jorden där varelser från andra delar av vår galax och även andra galaxer försöker att befria mänskligheten från reptiloidernas grepp. Informationen om detta ämne är tunt. Bevis som skulle kunna användas i en jordisk domstol finns ännu så länge inte. Man får lita på sin intuition och vad andra kloka själar, som Simon Parkes t.ex., säger.

Andra reptilämnen på White TV:

The Huge Secret That Princess Diana Knew;

Alex Collier berättar hur Drako-reptilerna ser ut;

Säg inget om reptiloiderna, Don't Mention The Reptiles - Credo Mutwa vittnar;

Allt fler vågar prata om Drako-reptilerna;

Sterwart Swerdlow om mind control, Montauk och drako reptiler;

Etheric Implants by Dr. Henning Witte on 2. Mind Control Conference Berlin;