EFSF kan leda till Eurobond

Friday, 22 July 2011 15:59

Efter kriminella attacker från Wall Street genom att spekulera emot Grekland och sälja grekiska CDS-produkter som George Soros' hedgefonder inte har (naken blankning) och på så sätt blåsa upp mängden av grekiska statspapper, har Euroland  2010 enats för att försvara Euron. Deras instrument heter EFSF. Under en övergångsperiod av tre år skall den ge lån till Euro-länder som har problem att låna pengar på den fria marknaden. Därefter skall den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, ta över. Målet är att Euro-länderna förlorar sin sista gnutta av finansiell suveränitet: att bestämma över budgeten. Detta är ett avgörande steg till den europeiska superdiktaturen.

I princip är det bra med ett enat Europa för vi måste samla våra krafter mot de stora drakarna som USA och China. Även Indien, Ryssland och Brasilien kan bli farliga konkurrenter. Men vi måste demokratisera Europa. Bort med EU-kommissionen och Rådet. Stärka Europaparlamentet och låt folk inom EU välja sin regering direkt, så som vi har det i medlemsländerna nu.

Nu kommer allt starkare röster som vill ha en Eurobond. Det skall vara möjligt att låna pengar till EU och alla EU-länder ansvarar solidariskt för det. Det är en naturlig konsekvens av att Europa enar sig. Problemet är dock att de rika EU-länderna måste betala ännu mera för de fattiga. De skulle inte ha incitament att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

Inom ramen för det bestående systemet är det bra och konsekvent med Eurobonds. Men på sikt skall vi införa en ekonomisk reform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi då det inte kommer att finnas en statsskuld. Det är nämligen helt sjukt att stater eller hela EU lånar pengar från privata banker som tar fram lånen ur tomma intet. Detta leder enbart till inflation, arbetslöshet och smygexpropriering på sex olika nivåer. Alla stater och EU har  ju redan friheten att producera hur mycket pengar de vill med hjälp av sina centralbanker. Varför då skuldsätta sig hos privata banker och betala en ränta till dem???

Se filmen om EFSF som är första steget till Eurobond. Bryssel beslutet från igår, 2011-07-21, att alla EU-länder skall garantera Greklands och andras statspapper, alltså statsskulder mot privata banker, är också ett led mot Eurobond.

http://www.youtube.com/watch?v=wvLGXqQEbIE

 

You must be logged in to comment.