Irland stjäl privata pensionspengar

Wednesday, 11 May 2011 19:48

Irland fick i höstats 85 miljarder kr från IMF och EU som räddningspaket. Pengarna gick åt fortare än önskad för att rädda privatbankernas sjuka pyramidspel. Moody's ratade nyligen ner till  "Baa3", samma nivå som Tunisien. Nu plundrar regeringen de privata pensionsspararna för att undvika att ansöka om ett nytt räddningspaket. Detta ökar risken att Irland aldrig kommer att betala tillbaka sina utlandsskulder. Irland har redan flaggat att de inte ens är kappabla ätt betla de ca. 5,8 % ränta på det senaste räddningspaketet. Något som skall tas upp när EU:s finansministrar skall träffas den 16 och 17 maj 2011. Irlands bristande förmåga att sköta sina lån drabbar även Sverige som deltog i räddningspaketet trots att folket röstade nej mot Euron.

 

 

You must be logged in to comment.