Monsantos produkter måste förbjudas och bojkottas inom hela EU

Friday, 17 January 2014 18:54

källa

De hemliga makthavarna vill trycka in all verksamhet i privata och helst globala bolag. På så sätt vill de komma undan kontrollen som den offentliga rätten kräver och reglerar. Bristande offentlig kontroll så att människor kan exploateras ännu mera är tanken bakom kravet att privatisera allt.

Den ökända Monsantokoncernen är ett typiskt exempel. Rothschildföretaget BlackRock är naturligtvis delägare i Monsanto.

EU går också Monsantos ärenden, t.o.m. emot sina egna medlemsländernas intressen.

EU borde förbjuda alla Monsantoprodukter inom unionen och bojkotta dem.

EU måste förbjuda att alla livsformer patenteras. Sådana patent har jämt missbrukats.

Monsantos hemska genmanipulerade produkter är ett led i trashumanism. Den genmanipulerade maten skall manipulera våra gener så att vi blir robotliknande zombies som går lätt att styra.

Nu har även den amerikanska högsta domstolen givit Monsanto rätt mot småbönderna i den infekterade frågan om Monsanto kan kräva skadestånd ifall deras hemska produkter landar på en tomt utan att landbrukaren kan rå för det.

Se även på White TV: Massmedia Monsanto Mind Controled;

Upprop mot EU:s kriminalisering av privat utsäde;