Tre nivåer att delta

2010-07-07 11:42

Det finns två typer av medlemskap; ett vanligt där man enbart loggar in sig i systemet för att kunna delta i diskussionen. Här registreras enbart e-mail adressen.

Det andra medlemskapet, gåvomedlemskapet, innebär därutöver en registrering hos betalsystemet Towah. Towahs stränga regler mot penningtvätt innebär en noggrann identifiering av medlemmarna genom att de måste skicka in till Towah en bestyrkt kopia på ID-handlingar och en färsk faktura som bekräftar den aktuella adressen. Dessutom måste man uppge sitt aktuella mobilnummer eftersom kontot för utbetalningar av poängpengar knyts till mobilen.White TV känner därför till varje aktiv medlems identitet.

Alla som inte vill bli medlem på något sätt har alltid möjligheten att titta på materialet och ladda ner det gratis. De blir på inget sätt registrerat hos White TV och kan på det viset helt anonymt ta till sig information.