Om WhiteTV

2010-07-09 09:08

White TV är Sveriges första alternativa medium som inte kontrolleras eller påverkas av etablissemanget. White TV tar upp ämnen som förtigs i de etablerade media. Vi börjar med tre spjutspets ämnen för att senare utöka ämnesområdet med andra känsliga eller förtryckta ämnen.

White TV skall bidra till en öppnare diskussion i och bättre demokratisering av samhället.

White TV är den första webbsajten där du kan få pengar genom att delta. White TV delar med sig 50% av reklamintäkterna och sponsorpengarna som samlas på ett gemensamt samlingskonto i euro.
För deltagandet delas ut olika poäng mellan 1 och 15dc (se poängskala här).

Den som vill samla och få utbetalning för sina poäng, den så kallade gåvomedlemmen,  skall ansluta sig kostnadsfritt till det norska internetbetalningssystemet Towah här.

Vid uppstarten av White TV kan det bli fördröjningar.