Skandaldomaren Maria Hölcke nonchalerar läkarnas vittnesmål i Anna-fallet, vägrar att utreda pedofilmisstankarna

2019-07-02 20:57

Domaren från Stockholms tingsrätt, Maria Hölcke har redan tidigare varit i blåsväder. Hon dömde Kent Ekeroth (SD) för ringa misshandel, efter att en vänsternisse hade provocerat honom i en krogkö. Enligt tysk rätt får man gå till handgripligt självförsvar när någon kränker ens heder, enligt svensk rätt inte, vilket är en svaghet. Enligt min åsikt talade mera för att fria Kent Ekeroth än att döma och så tyckte Svea Hovrätt okså som kritiserade Maria Hölcke för en bristfällig bevisvärdering. Misstanken uppkommer då att Maria Hölcke gärna dömer som etablissemanget önskar.

Samma i Anna-fallet, där hon dömde modern för grov egenmäktighet med barn samt förtal den 5 juni 2019 (tingsrätten skriver bara om övergrepp mot sonen och förtiger att målet också rör sexuella övergrepp). För det första brottet var den centrala frågan om modern Anna fick åberopa nödrätten, eftersom möjligtvis hon hade anledning att tro att sonen Elias (moderns och sonens namn är pseudonymer) utsattes för sexuella övergrepp av sin far. För att besvara denna fråga var det centralt att Stockholms tingsrätt gick till botten med frågan om dessa misstankar var befogade. Maria Hölcke och hennes tre urholkade nämndemän tyckte dock att man kunde bespara sig denna knepiga utredning genom att hänvisa till nedlagda polisutredningar. De sex alarmerande vittnesmål till moderns fördel samt ljudfiler och fotografier nonchalerades av tingsrätten.

Detta är dock en oansvarig attityd för en domare, då polisen har hårdare måttstock när det gäller pedofilbrott än vid frågan om modern hade fog för sin nödrätt eller i alla fall fick inbilla sig den.

Genom sitt bristande domararbete utsätter Maria Hölcke och de tre nämndemän, som var enhälliga, pojken Elias för stora och fortfarande outredda risker, då polisen också gjorde ett mycket bristfälligt jobb, för att inte tala om Socialtjänsten i Uppsala och Stockholm/Östermalm.

Annat om Anna-fallet på WTV:

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;