Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet

2019-05-27 16:10

källa

I det t.o.m. av SVT uppmärksammade Anna-fallet har jag, Henning Witte, fått läsa vårdnadsdomen från Uppsala tingsrätt från maj 2018. Domaren var Johan Borgström. Fallet handlar om att modern Anna misstänker fadern för pedofila övergrepp på deras gemensamma 8-åriga son. (Namnen inom familjen är pseudonymer). Då ingen tror på mamman bandar hon samtal med sin son och andra samt fotograferar skador på sonens könsorgan samt blåmärken när han kommit från sin vistelse hos pappan.

Flera läkare kopplas in som gör orosanmälningar mot fadern vilket leder till att socialtjänsten i Uppsala och senare Stockholm/Östermalm nonchalerar moderns bevis och tar hennes bevistagning i form av fotografier av snoppen och annat som anledning att polisanmäla och svartmåla henne.

Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål:

min 03:07: "det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

Den gemensamma orosanmälan inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18.

Utredningen startar den 27/2-18

Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappas tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas.

Soc på Östermalm stödjer sig mycket på vad Soc i Uppsala har arbetat fram, utan att kontrollera det trots att modern hela tiden har gjort alla uppmärksam på att utredningen från Soc i Uppsala är bristfällig och partisk genom att skydda fadern. Sonen förhörs när fadern är med och då vågar han inte säga det han sagt till mamman. Soc och Uppsala tingsrätt har starka misstankar att modern hittar på allt för att skada fadern, men går inte på djupet med de bevis som finns.

Det framkommer inga bevis som ger 100% övertygelse att fadern är oskyldig. Ingen kan utesluta pedofila övergrepp mot pojken!

Det första som slår en när man läser domen från Uppsala tingsrätt, skriven av Johan Borgström, är att han ger ensam vårdnad till fadern, trots att pojken växte upp hos sin mor med först ensam vårdnad för modern och efter 2,5 år så blev det gemensam vårdnad för föräldrarna.

Det andra anmärkningsvärda i vårdnadsdomen är att Johan Borgström inte en enda gång skriver att det handlar om sexuella övergrepp som fadern anklagas för. Domen skriver bara om övergrepp, så att en utomstående inte kan förstå vidden av intressmotsättningarna mellan föräldrarna och framförallt riskerna för pojken. Blåmärken på sonens kropp när han kommer från pappan nämns knappast heller. Vad ligger för syfte bakom en sådan mörkläggning från domaren?

Domaren Johan Borgström anser att tillkomsten av ljudfilerna och de 169 fotografierna från sonens kropp som Anna lät göra är oklar och tycker därför att deras bevisvärde är mycket begränsat. Tingsrätten i Uppsala känner särskilt stor oro över de ljudinspelningar som modern gjorde med hänsyn till sättet hur modern frågade. Men domaren har inga bevis att fadern inte har begått pedofila övergrepp! Jag som utomstående tycker inte alls att tillkomsten av ljud- och bildbevis är oklar utan en naturlig konsekvens av att ingen ville tro på moderns och sonens ord.

Av domen framgår även att en man från familjerätten i Östermalm har avböjt att ens titta på fotografierna. Samme tjänsteman uttryckte däremot sin oro över att barnet utsattes för integritetskränkande behandling genom att modern ville visa upp fotografierna på sonens kropp vilket ledde till en polisanmälan mot modern .

Johan Borgström avfärdar samtliga åtta orosanmälningarna genom att påstå, att det inte skulle ha framkommit något i utredningen från Soc i Uppsala som bekräftar dem. Han bollar dock ingenstans med tanken att de skulle ha utfört ett mycket bristfälligt arbete, vilket modern har påpekat hela tiden. Även här är domen mycket ensidig.

Borgström tycker att läkarnas undersökningar efter att pojken kommit från fadern inte kunde påvisa något avvikande, utan kunnat förklaras normalt. Domaren filtrerar dock bort de brisanta uppgifterna som läkarna kommit med, t.ex. att de har dokumenterat skador på pojkens könsorgan och att pojken visat vad som hänt med snoppen genom att visa onanirörelser. En läkare sade att pojken hade uppgivit till honom att fadern låg i sängen med sonen och att pappan drar i sin egen penis och att sonen då drar i sin tur i sin egen snopp. Domaren Borgström förklarar inte heller varför dessa läkare då gjorde orosanmälningar och varför socialtjänsten ingnorerade dem helt.

Domaren Johan Borgström antyder att mycket talar för att modern har förmått sonen att berätta om övergrepp. Han tycker att modern utsätter sonen för en kränkande behandling genom att samla bevis. Men han har inga bevis att anklagelserna är felaktiga.

Av detta drar domaren slutsatsen att det finns en betydande risk att sonen far illa hos modern.

Avslutningsvis anser Uppsala tingsrätt att det inte framkommit några förhållanden kring fadern som kan innebära en risk för sonen. Tvärtom, sonen har stabilt, välordnat och tryggt boende hos fadern och har utvecklats väl i skolan.

En sådan skandalös dom, som Anna har rättat sig efter i fem månader, och det faktum att pojken fortfarande efter domen kom med skador från vistelsen hos fadern, ger henne nödrätten att inte följa domen utan fly.

Med denna kvinnofientliga attityd förvånar det knappast att domaren Johan Borgström kom i mycket negativ fokus under februari 2018 när det visade sig att han hade släppt en man ur häktet som var åtalat för dödshot mot sin kvinna, trots att åklagaren var emot det. Då gick mannen dirket till kvinnan och slog med en yxa på henne att hon var nära att dö och fick hemska skador:

Släpptes efter rättegång – attackerade exfrun med yxa

-------------

Mer om Anna-fallet på WTV:

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

och: Agneta Bravelius blogg om de extrema missförhållanden i vårdnadstvister och barnstölder;

 

Lyssna på Ulf Bittners intervju med Anna och Henning här:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-anna-och-elias-arendet-20190526