Kanaliserad befrielseinfo från högre dimensioners varelser, närmaste månader konstiga tecken visas på himmelen och sedan tre veckor av mörker och elavbrott

Tuesday, 26 September 2023 00:01

 

Izabela från södra Sverige har fått ny kanaliserad info från The Ancient Ones för 1,5 veckor sedan som konkretiserar bilden de sände 1 maj 2023 som WTV rapporterade om.

Archonternas och Reptiloidernas herravälde över jorden och vårt solsystem kommer att avslutas med ett slags rymdkrig som vi delvis verkar kunna se och aldrig sett förut. Många positiva utomjordingar från olika högre dimensioner har samarbetat i en teknologi som en gång för alla utrotar ondskan vi fått lida under sedan hundratusentals år. Izabela talar om "permanent cleansing". Good news!

Det ska börja under de närmaste veckorna eller månader med konstiga tecken på himmelen som ingen kan förklara med dagens vetenskap. Sedan följer tre veckor av mörker. Där kommer all el att slås ut och vi kommer att få kommunikationssvårigheter. Därför är det viktigt att ha kontanter, bytesmedel som silver och guldmynt, vatten och mat lagrade för minst en månad!

På himmelen kommer en ny konstgjord sol med ett öga visas under övergångsperioden. Inget att vara rädd för! Under denna period kommer jorden att darra kraftigt, dock inga jordbävningar och jorden själv, som också är en levande varelse, kommer att höja sin egenfrekvens d v s sitt medvetande.

Alla som vibrerar i kärlekens frekvenser kommer att få support av räddarna fram tills kriget mellan ljuset och mörkret, kärlek och ondskan är över.

Håll er undan från folk och platser som utstrålar negativa energier som politiker, höga polischefer, höga bankirer, media chefer, biskopar, chefer för underrättelsetjänster, maffian, höga frimurare, KI, Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt, kyrkor, regeringsbyggnader, Livsmedelsverket, folkhälsomyndigheter, IVO, socialtjänster och andra negativa platser. Följ mycket er intuition! Bättre ensam än i dåligt sällskap. Du har alltid dina skyddsänglar med dig!

Izabela ger också en kort förklaring att man inte ska gå in i ljuset efter döden då detta är en mäktig Reptil-fälla att behålla makten även över själen för att kunna mjölka den och de reinkarnerade kropparna på Loosh-energy! Teknologin till detta befinner sig på månens baksida och Saturnus enligt Simon Parkes.

 

https://youtu.be/pwubZ9qkxsQ?si=8zEVZO4d2Da-iLXV

 

Se även på WTV:

Viktig info om Reptiloidernas stundande maktförlust från svenska Izabela; Titta på denna film från den 8 maj 2023 igen!

När du dör skall du inte gå in i ljuset. Är ett energinät att hålla själen kvar på jorden;

 

 

You must be logged in to comment.