DARPA medger mind control

Friday, 18 October 2013 22:21

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) är USA:s motsvarighet till svenska FOI. Båda är djupt insyltat i tankekontroll, fjärrstyrning av människors tankar. DARPA medger detta numera öppet: "Phase III: investigate disrupting the narrative comprehension network (NCN) via transcranial magnetic stimulation". På ren svenska: om någon inte tänker tankar som DARPA har godkänt, blir tankarna korrigerat genom magnetisk stimulation rakt igenom skallbenet. Att hjärnan använder sig av magnetiska skalärvågor har White TV belyst under talrika inslag. Tankar transporteras med magnetiska skalärvågor. Vill man ändra någons tankar, får man anpassa sig till hjärnans teknologi, vilket betyder att man måste skicka magnetiska skalärvågor i någons skalle för att överstyra des tankar: hjärnkontroll.

källa: http://redicecreations.com/article.php?id=26284

I filmen nedan talar en DARPA whistleblower ut gentemot stjärnjournalisten Ben Swann: