Karen Kingston och Ana Mihalcea förklarar vad en cyborg är, men har inte fattat skalärvågs-galoppen

Friday, 08 March 2024 10:58

Karen Kingston har hjälpt mänskligheten enormt mycket att förstå den gigantiska Covid-19 konspirationen. Stort TACK för det och hennes mod!

Ana Maria Mihalcea är inte lika vaken, men hon har i alla fall fattat Reptil-galoppen. Jag och andra har försökt att öppna hennes ögon för skalärvågorna för någon månad sedan, men de varit fruktlösa tyvärr. Men annars så gör hon också ett mycket modigt arbete.

Brain Computer Interface görs med magnetiska skalärvågor och inte elektromagnetiska radio vågor. Vår kropp har inga antenner för elektromagnetiska vågor men massor för magnetiska skalärvågor!