Fluor förstör tallkottkörteln. Då blockeras vår kontakt till högre dimensioner

Wednesday, 25 July 2018 17:46

Homo sapiens är en multidimensionell varelse. Tallkottkörteln är en slags antenn till våra högre dimensioner. Detta skall vi inte känna till för då skulle vi kunna komma på idén att andra från högre dimensioner har förslavat oss här på jorden. Ju dummare vi hålls, desto mindre är risken att vi vaknar och gör motstånd.

Dessutom ger tallkottkörteln oss serotoninderivatet melatonin och tillväxthormoner.

Fluor är ett vidrigt och effektivt gift. Därför har det inget att göra i vår mat, dricksvatten eller tandkräm. Alla tandläkare som inte fattat detta är dumma i huvudet och extremt ansvarslösa. Låt bli alla fluorsköljningar!

Tidigare fluorvarningar på WTV:

Fluor gör hål i tänderna och skadar tallkottkörteln;