Oisín Cantwell (AB) och Olle Zackrisson (SvD) kommenterar Mind Control problemet i Almedalen

Friday, 10 July 2015 21:05

http://www.shitzombiessay.net/blog/wp-content/uploads/2013/08/wpid-clockwork_orange_mind_control.jpgkälla

Här kommer ytterligare kommentarer från folk i Almedalen. Kulturministern hade i sitt svar hänvisat till forskningsministern som tackade nej, precis som många andra ministrar och politiker. Varningar om White TV hade tydligen redan spridits.

Forskningsministern lät dock svara skriftligen så här:

"Hej Mirjam
Tack för frågorna. Jag kan svara ur en tjänstemannaperspektiv.
1.) Vad vet du om syntetisk telepati, dvs tankeöverföring mellan människor med hjälp av högteknologiska metoder?
Jo, jag känner till att det finns forskning på syntetisk telepati. I USA finns forskningsprojekt på detta område, och kanske även i andra länder. Intressant forskning som är en delmängd av neurologi.
2.) Pågår det forskning inom syntetisk telepati i Sverige?
Vad jag vet finns ingen forskning i Sverige som specifikt inriktas på syntetisk telepati. Däremot finns mycket forskning på neurologi och flera stora projekt som studerar hjärnans funktion. I Sverige finns även ett internationellt centrum för samordning av neuroinformatik, INCF (The International Neuroinformatics Coordination Facility). INCF arbetar med att koppla upp alla databaser med data om hjärnan globalt och ger dem ett gemensamt dataspråk så att alla (hjärn-)forskare kan få tillgång till alla andras forskningsresultat. Dessa exempel är inte syntetisk telepati men för att komma vidare inom fältet behövs kunskap om hjärnans funktioner.
3.) I så fall, vad är tilläpningsområdena av forskningen inom syntetisk telepati?
Den forskning som jag känner till är försvarsrelaterad, men kunskapen kan naturligtvis användas i många sammanhang. Tillämpning av ny kunskap är ofta inte vad man väntade från början och om (eller när) detta lyckas kan det ex användas för tankestyrda maskiner (ex konstgjorda armar, ben, maskiner o.dyl.). Det finns säkert mycket andra tillämpningar också.
4.) Vad är en cyborg, och finns det sådana i Sverige?
Beklagar. Jag känner inte till detta.
Jag vill också tillägga att det är inte en forskningsministers uppgift, eller dennes personal, att känna till all forskning som pågår i landet. Forskningen är fri och det är forskarna som ska bestämma vad de vill forska på. Politikernas uppgift är att ge goda villkor för forskning så att forskarna vågar satsa på projekt och forskningsområden med stor risk, men stor potential om den lyckas. Det finns ingen central styrning av vad som ska beforskas och vi behöver därmed inte heller kunskap om allt som pågår. Däremot är det av intresse att känna till mycket av den forskning som finns i landet. Häri ligger också det stora nöjet med att arbeta med forskningsfrågor.
Bästa hälsningar
Mats
Mats Johnsson
070-373 1927
Mats Johnsson, PhD

Ämnesråd/Senior Advisor

FORSKNINGSPOLITISKA ENHETEN

Utbildningsdepartementet/Ministry of Education and Research

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

+46-8-405 1840

+46-70-373 1927

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.regeringen.se"

Se även på White TV: Kulturministerns åsikter om mind control Almedalen 2015;

Mind Control föreningen EUCACH:s historiska tal på Almedalen;

Oisín Cantwell (AB) och Olle Zackrisson (SvD) kommenterar Mind Control problemet i Almedalen from Henning Witte on Vimeo.