The Growing Earth; jorden växer Part 1

Monday, 16 September 2013 15:04

The earth is growing by collecting neutrinos which travel with scalar waves. The growing earth was scientifically first described by the German engineer Otto Hilgenberg 1933. Now Prof. Konstantin Meyl from Germany describes that the earth is collecting neutrinos from the sun, which make the earth grow in size. It is also possible that some neutrinos come from a supernova. In part 1 Meyl describes what neutrinos and scalar waves are.

källa

"Enligt vissa forskare har jordklotet under de senaste 200 miljoner åren vuxit och närmast fördubblats i storlek. Denna teori baseras på samma vetenskapliga observationer som den hittills rådande teorin angående jordklotets utveckling, den så kallade ”plattektonikteorin”.

Den huvudsakliga grunden för ”växtteorin” är att geologiska och geografiska studier visar att jordens kontinenter passar exakt ihop som bitar i ett pussel på ett jordklot som är ungefär hälften så stort som det är idag." skriver Newsvoice.

Part 2 klick here.

The Growing Earth by Meyl from Henning Witte on Vimeo.