Israel hade all anledning att attackera USS Liberty

Thursday, 06 September 2012 20:19

I mitten av sexdagarskriget mellan Israel och de arabiska grannstaterna 1967, den 8 juni, attackerade israeliska stridsflygplan och delar av marinen, efter timslånga spaningar från luften och med radar, USA:s då modernaste spionfartyg USS Liberty, som under fullt synlig amerikansk flagga låg på internationellt vatten strax norr om Sinaihalvön. 34 amerikanska besättningsmän dog, 170 sårades, fartyget fick skrotas. Trots att det hade varit lätt för Israel att sänka hela fartyget, så avstod man.

USA och Israel lanserade förklaringen, att Israel hade begått ett misstag, genom att tro, att det handlade om ett egyptiskt fartyg. USA, ända upp till presidenten Johnson, blockerade andra i närheten liggande amerikanska förband att undsätta USS Liberty och förpliktade resten av besättningen att tiga om incidenten till deras död.

USS Liberty efter den israeliska attacken

Bland alternativa media är fallet känt som en falsk flaggat attack, men jag personligen har alltid haft problem att sortera in händelsen där. Visserligen är det även för en icke konspirationsskolad hjärna uppbenbart, att Israel attackerade det amerikanska signalspaningsfartyget med fullt flit, vetandes att det tillhörde deras enda allierad. Men skälet var svårt att greppa. Mitt under ett krig, där det på Israels sida inte enbart är en fråga om vinst eller förlust, utan om överlevnaden av hela nationen, måste det finnas tunga skäl, att attackera sin enda och extremt viktiga bundsförvant. Det kunde egentligen enbart finnas två lösningar; antingen Liberty signalspanade för att hjälpa Israel, eller för att hjälpa deras fiender. Då den israeliska militären inte leds av dumskallar, är svaret redan här ganska givet.

John Loftus vågar utmana jordens mäktigaste krafter, och det är INTE judarna

Det finns förvånansvärd lite på Internet om denna aspekt. Men en modig bok vågar ta upp ämnet: John Loftus och Mark Aarons bok The Secret War Against the Jews: How Western Espionage Betrayed The Jewish People (1994). Loftus var amerikansk officer och undersökte senare för det amerikanska justitiedepartementet hanteringen av nazistförbrytare i USA. Aarons är australiensisk journalist, som undersökte hur Australien hade behandlat nazister. Deras forskning kom till följande resultat (sidorna 259 - 287):

1. Västliga underrättelseorgan informerade arabländerna, att Israel på den tiden inte hade hunnit färdigställa sitt atomförsvar, vilket skulle inbjuda till en attack på Israel.

2. Då Israel var medveten om denna svaghet, informerade de USA om sina planer, att genomföra ett preventivkrig, sexdagarskriget. CIA förrådde sin bundsförvant och informerade arabländerna omedelbart om det.

3. Med hjälp av signalspaningen på USS Liberty, som extra hade ställts under NSA:s kommando flera dagar före kriget under inhyrning av icke judiska tolkar som kunde hebreiska, kom USA över alla israeliska angrepsorder, kartor och uppställningar före och under halva kriget, som då läcktes via den brittiska underrättelsetjänsten MI6 på Cypern till araberna. Med avancerad utrustning hade man lagrat samtliga röstmönster av de israeliska soldaterna, så att deras röster kunde under avlyssningen kännas igen och med GPS positioneras med hög precision. På så sätt sammanställde Liberty egna elektroniska kartor av det aktuella krigsläget i Israel, till arabernas stora förtjusning.

4. Motivet var att de amerikanska oljeoligarkarna, som har makten bakom kulisserna i USA, ville ställa sig väl med de oljekontrollerande arabländerna, i synnerhet Saudi Arabien, som man hade och har ett tät samarbete med.

5. Sedan, efter många och fullständigt onödiga förluster, ingrep USA till Israels favör, så att Israel kunde vinna kriget.

Under dessa omständigheter hade jag också givit order att sänka USS Liberty. Men Israel gav varningar genom talrika överflygningar innan och attacken utfördes omsorgsfullt, enbart siktandes på de delar av Liberty, som hade med själva signalspaningen att göra. Därför sänktes fartyget inte heller.

White TV tar upp det här fallet för att visa, att det inte är en judisk konspiration, att erövra världsherravälde, NWO. Tvärtom, de judiska folken är utsatta för den största konspirationen i historien någonsin, den största falsk flaggade operationen sedan över 2000 år tillbaka. De som ligger bakom konspirationen mobiliserar all sin makt och list, att låta judarna vara syndabockarna. Av pedagogiska skäl kommer White TV först senare att avslöja vem som egentligen ligger bakom superkonspirationen, som siktar mot alla människor och religioner på jorden.