Knapptryckarna och andra småpartier kräver folkomröstning om NATO-medlemskap 11.9.2022

Thursday, 21 April 2022 11:07

Folkomrösta om NATO; 3 partier kräver detta och det gör också Frihet Sveriges Elisabet, Marianne och Ingemar


NATO är världens värsta terrororganisation! Se bara vilka eländen de lämnade i Afghanistan, Irak eller Libyen! Irak och Libyen förstördes då deras ledare ville inte sälja sin olja i petrodollar utan i EUR eller gulddinar.

Frihet Sverige kommer nu med följande uppmaning:

"Folkomröstning om NATO

Det pågår just nu en Nato-vänlig dialog i regering och riksdag och som lutar åt ett svenskt medlemskap. Detta får inte ske utan medborgarnas röst! Vi kräver därför att det i Sverige genomförs en folkomröstning om huruvida Sverige fortsatt ska vara alliansfritt eller om Sverige ska tillhöra Atlantpakten NATO.

En sådan folkomröstning skulle lämpligtvis kunna ske i samband med Valdagen den 11 september 2022. Dessförinnan uppmanas Public Service media att frikostigt låta representanter för de båda ståndpunkterna komma till tals så att svenska medborgare förstår innebörden av vad ett medlemskap kontra fortsatt alliansfrihet faktiskt skulle innebära.

Vi som undertecknar detta krav om folkomröstning utgörs av partier och organisationer som anser att det vore helt oförsvarbart att enstaka riksdagsledamöter kan ta egna beslut i frågan, inte minst då dessa i flera fall inte har stöd för ett sådant beslut i sina egna partier. Det är också så att det är hela svenska folket som får bära eventuella negativa konsekvenser oavsett beslut.

Sveriges landområde har varit befriat från krigshandlingar alltsedan freden med Norge i Moss 1814 och Paris freden 1815. Däremot har Sverige under FN-flagg deltagit i flera militära operationer utomlands. Sverige har också i två fall deltagit i direkta krigsoperationer där FN inte varit initiativtagare utan där Sverige deltagit i allianser med andra NATO-stater. Dels i bombningarna av Libyen 2011, dels övergick den ursprungliga rent sjukvårdande ISAF-styrkan i Afghanistan, också till rena krigsinsatser. Detta trots att Sverige ska förhålla sig neutralt och alliansfritt.

Vi kräver att i denna fråga måste hela svenska Folkets röst få bli gällande."

 

Läs även denna mini-bok:

https://blueshift.nu/doc/DanieleGanser_Terrorism_in_Western_Europe.pdf

 

Se även på WTV:

Gold Dinar och Islamic Banking bakom Libyens revolution?;

Ingen bryr sig längre om Libyen och NATO:s brott mot mänskligheten där;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;