US biovapen-expert Dr. Francis Boyle med nya bevis om de olagliga ukrainska biovapen, extremt viktig video!

Friday, 18 March 2022 01:32