Sverige tar slut!

Friday, 21 April 2017 23:23

Historisk återblick av en utlandssvensk

Av Jan Erik Sigdell

Vi börjar med 1960-talet. Situationen i Sverige var enligt min mening socialt och ekonomiskt på en höjdpunkt. En svensk krona var värd ungefär 90 tyska Pfennige (DM 0.90) och folk hade det bra. Sedan kom Palmes regeringstid. Han hade många bra idéer men var ett gott stycke före sin tid och därmed utopist. Han föll ett år under 1970-talet på att han ville ta bort svenskarnas rätt att äga hus och mark, som skulle förstatligas och ersättas med en nyttjanderätt som inte skulle vara ärftlig. Detta skulle naturligtvis med tiden leda till att människor med partibok skulle ha fått de bästa bitarna och folk i allmänhet få nöja sig med resten… Då blev han som väntat bortvald av det svenska folket, men den nya regeringen kunde inta hålla sams mellan de partier som nu rådde. Det stred sig isär så att de förlorade nästa val, missade sin chans och Palme kom tillbaka. Under hans tid gick ekonomin ner så ordentligt att i slutet av perioden en svensk krona var värd bara omkring DM 0.19. Han verkar att ha sett svensk företagsamhet och industri som en mjölkko för staten och dess sociala verksamhet. Sedan dess har ekonomin tydligen hämtat sig väl. Kanske för väl för vissa kretsar, som långt senare fann ett nytt sätt att dra omkull den genom obegränsad invandring…

En gång under 1980-talet var jag på besök i Sverige hos min mor och vi satt framför TVn och såg en direktsändning (och hade det inte varit en sådan, så hade man helt säkert klippt bort inslaget) med en intervju av en svensk politiker som hade avgått med pension och nu tydligen kände sig fri att tala öppet. Jag minns inte hans namn och inte heller vilket år det var. Jag minns heller inte hans exakta ord, men innebörden var helt klar: finansministern Gunnar Sträng hade sagt till Palme att om vi fortsätter så här, så kör vi skutan i sank. Då förbjöd Palme Sträng att tala om detta. Nästa dag (och följande) sökte jag i tidningarna men fann inte ett enda ord om intervjun. Ingenting sades i radio och TV. Det tegs helt ihjäl… Idag förnekar man nog gärna detta, man jag vet ju vad jag själv har sett och hört!

Nu må man undra om här finns något samband med Palmemordet som uppenbarligen aldrig blir definitivt uppklarat. Det ser ut att finnas inflytelserika krafter som inte vill att det blir det. Stieg Larsson skrev sedan på en fjärde bok som en fortsättning av Millenniumtrilogin och dog oväntat. Jag har svårt att tro att hans död var en naturlig följd av de hjärtbesvär som han sägs ha haft, för omständigheterna var för egendomliga (t.ex. att hissen bara just då inte fungerade). Jämför Konspirationsteorier om Stieg Larssons död? (och bortse från fnattigheterna). Originalmanuskriptet tycks ha försvunnit (att den fjärden boken sedan omskrevs av David Lagercrantz garanterar inte att den i åtminstone väsentliga delar överensstämmer med vad Stieg Larsson verkligen skrev). Var han där inne på ett spår? Han lär ha befattat sig med Palmemordet. Den tyske journalisten Udo Ulfkotte dog i januari 2017 av en hjärtattack när han antages ha skrivit om någonting oönskat under omständigheter som verkar likartade. Det lär att inte vara något medicinskt problem med att avsiktligt framkalla en hjärtattack med lämpliga medel…

En bekant till mig är från Österrike och levde länge i Sverige och studerade vid KTH. Efter licentiatexamen fick han en bra anställning där. I början av 1970-talet lämnade han dock landet och återvände till Mellaneuropa eftersom han såg åt vilket håll politik och samhälle utvecklades (se ovan). Hans professor tyckte att det var ett dåligt val därför hans jobb vid KTH var ju säkrat existentiellt samt med avseende på en framtida pension och väl betalt. Flera år senare träffade han professorn igen som då sade att han nu förstår honom väl och att han hade haft rätt. Medan han bodde i Stockholm fick han en allvarlig ögoninflammation och riskerade att förlora synen. Men på sjukhuset ställdes han i en väntekö för att få undersökning och behandling först bortåt ett halvår senare – om han då skulle ha synen kvar… (jag vet inte hur han löste problemet). Så var det då men det är förhoppningsvis mycket bättre idag. Svensk sjukvård har ju alltid varit i särklass kvalitativt, men inte så väl organiserad och då kan sådant hända. Händelsen bidrog till hans beslut att flytta utomlands.

Han har också berättat följande: I början av 60-talet kom han med i en statistisk utfrågning bland högskole- och universitetsstudenter om deras sociala bakgrund. Resultatet var nedslående för de svenska socialisterna, för det visade sig, att andelen av bonde- och arbetarbarn var lika låg som före andra världskriget. Andelen var alldeles för låg för ett socialistiskt land (i vilket oppositionen talade om en ”demokratur”). De svenska socialisterna trodde sig ha gjort allt för att ge ungdomen lika chanser till en akademisk utbildning. Men de fick nu se, att akademiska studenter till större delen kom från akademiska familjer och drog slutsatsen, att yrkesvalet påverkades starkt av föräldrarna. Därför sade man ungefär så här: ”Vi måste göra någonting, så att föräldrarnas inflytande på barnen minskar.” Framför allt skulle inte elitära föräldrar ha elitära barn, så att det blir lika chanser. Detta ledde till en rad riktlinjer för skolorna samt till andra åtgärder som skulle ”tvinga ut” hemmafruarna på arbetsmarknaden, så att barnen därigenom skulle uppfostras på daghem, där de kan bli politiskt indoktrinerade.

Läxor blev förbjudna eftersom elitära föräldrar skulle kunna hjälpa sina barn bättre än andra. Individuellt stöd i klasserna tilläts bara för de svagare i klassen, inte för de bättre. Han skriver: ”Efter att vi hade påträffat vår son flera gånger i vår förorts inköpscentrum frågade vi lärarinnan om detta, som meddelade: ’Om er son är färdig med sina uppgifter tidigare än andra, skickar jag ut honom på skolgården. Att ge honom nya uppgifter skulle leda till att han skulle få ett oönskat försprång gentemot de andra’.”

Han skriver också: ”Förutom skattemässiga ändringar till nackdel för familjer med en så kallad ’lyxhustru’ fanns ytterligare straffåtgärder mot sådana. I min förortsförsamling fanns det vid sjukdomsfall för kvinnor med barn en hemhjälp under några timmar per dag till en kostnad av 4-28 kronor, alltefter kvinnans inkomst. Denna hjälp vägrades mig när min fru låg i sängen med njurbäckeninflammation och hade tre barn att se efter. Förklaringen var att ’icke arbetande’ kvinnor inte hade rätt till hjälp – inte ens till en högre avgift än 28 kronor.”

Och så blev det… Som tur är var det dock stor brist på politiskt skolade daghemsmammor. Men de svenska barnen blev s.k. ”nyckelbarn”, som efter skolan gick in i våningen med en egen nyckel, eftersom ingen var hemma. Modern måste ju arbeta. För kärlek och gemenskap i familjen hade modern efter en lång arbetsdag knappast någon ork över när hon kom hem.

Man behöver därför inte förvånas över att till exempel våldet ökade i skolorna och att alkoholmissbruk blev ett växande problem bland ungdomen.

Under 70-talet infördes en antiauktoritär skola utan betyg. Resultatet blev en katastrofal nedgång i bildning och kunskaper, som än i dag har påfallande efterverkningar i Sverige.

I Sverige har man alltid velat vara ett föregångsland i alla avseenden och har lyckats med det i många. Nu tycks man vilja vara ett föregångsland genom ett öppet mottagande av migranter – flyktingar och ”flyktingar”. Man tar urskiljningslöst emot äkta flyktinger (som självklart skall ha hjälp!) – uppskattningsvis 20-25% av migranterna – men också mängder av opportunister som söker ett bättre liv på mottagarlandets och dess folks bekostnad, vari även ingår ett bottenskrap av det samhälle som de kommer ifrån. Det senare visare sig allt tydligare genom all kriminalitet som nu importeras, med våldshandlingar (inte minst sexuella), kravaller, öppen rasism och ”hate speech” mot den inhemska befolkningen (särskilt nedvärderas kvinnorna), terrorism samt målsättningen att överta det samhälle som de kommer till och införa sin religion och sitt rättsbegrepp i form av sharía. Politikerna har otroligt naivt trott att de kan omvända dem till att integrera sig för en fredlig sammanlevnad, vilket dock immigranterna själva med få undantag inte alls visar något intresse för. Tvärtom: svenskarna skall anpassa sig och integrera sig med dem… Nu blir Sverige snarare ett föregångsland i politiskt och socialt sammanbrott, som i Europa visar den väg som andra länder förledes till och därmed blir ett varnande exempel.

När landet nu har hämtat sig från den ekonomiska nedgången under Palmes regering måste man tydligen ha ett nytt sätt sabotera samhället.

Här är tre exempel på vad jag hittade i Internet i april 2017:
„Ausgeträumt“: Flüchtlingsmusterland Schweden & die gescheiterte Integration!
Flüchtlings-Vorzeigeland Schweden: „AUS“ für MASSENEINWANDERUNG!
After Promoting Diversity, Swedish Feminists Are Now Fleeing Islamic ‘No Go’ Zones
Citat: “Well, I certainly didn’t see that coming … Liberals love diversity – until they have to experience it, that is.” – Förbländade och förblindade politioter ville inte se vad de ställde till med och får nu smaka sin egen medicin… det är sannerligen dags… men troligen för sent…

Politikernas strävan tycks nu koncentrera sig på att försöka ”rädda rumpan” och skylla på andra när det nu visar sig att detta historiska misstag leder till en katastrof.

Nu gör RFSU bort sig och blir redan till internationellt åtlöje genom att vilja främja gendersex bland flyktingar från länder där homosexualitet och liknande ofta straffas med döden, trots att i vissa länder pojkprostitutionen bacha bazi frodas. Straffet enligt sharía är vanligen att kastats ner från ett högt hus. Det som gäller för dem är istället en brutalt kvinnoföraktande heterosexualitet. RFSU borde dela ut sin broschyr på arabiska i Rinkeby för att se vad som då händer… Då behöver de nog kunna springa fort…

Tidigare artiklar av intresse i detta sammanhang:
En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss?
Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 1)
Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 2)
Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 3)
Sionistisk flyktlingsplan?
George Soros’ vansinnesplan för den europeiska flyktingkatastrofen
Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen
Operation Trojanska Hästen