Om du hotar oljeindustrins intressen lever du kortare

Monday, 22 August 2016 18:21

källa: http://whale.to/b/free_energy_h.html som blockeras av Google/Firefox men inte Safari

Den här filmen GasHole borde ha varit på alla tv-kanaler, då den belyser teknik hur bilar förbrukar mindre bensin, hur avgaserna blir mycket renare och hur teknikens upptäckare lever kortare. Trots all climat change hysteri blir sådana filmer förtryckta, då oljeindustrin köpt mäktiga politiker, i synnerhet i USA, och dessa krafter har även makttentakler in i chefredaktionerna på gammelmedia. Dessutom förfogar oljeintressen över en armé av killers, som fixar självmord, bilolyckor eller en drogöverdos.

Intressant även den 90-åriga konspirationen mot dieselmotorer och den mystiska döden av Rudolf Diesel.

Tyvärr sprider filmen lögnen om peak oil, att oljan snart tar slut och att oljan är ett fossilt bränsle. I verkligheten är oljan abiotisk och fylls på inifrån jorden hela tiden, där den produceras av infångade neutrinos som kommer från solen med skalärvågor, den riktigt fria energin.

Tack till tipsaren för tipset och tack för den trevliga donationen!

Läs hos Henry MakowWater-Powered Cars & Inventors Killed

Liknande konspirationer belyst på White TV:

Den Gigantiska Oljepris Konspirationen;

Konspirationen mot elbilen;

Stora konspirationer finns och har alltid funnits;

Hur oljeindustrin tog strypgrepp om världen;

Greenpeace upprop att stoppa USA:s oljeexploatering i Arktis;