Satanisten och frimuraren Albert Pike och hans kännedom om de tre planerade världskrig

Thursday, 15 January 2015 22:58

Ett av de bästa bevis att de hemliga bakgrundskrafterna har planerat tredje världskriget sedan länge är satanisten och frimuraren Albert Pikes skriftliga anteckningar om detta. Det är en skandal att det fortfarande finns statyer i USA på mycket centrala ställen över denna extrema brottsling.