Mind Control teknologin kan även användas positivt

2012-05-17 10:27

Folk har svårt att tro, när vi, som försöker sprida hemskheterna med Mind Control (hjärnkontroll), berättar att det finns en så avancerad teknologi, som kan fjärrstyra en människans hjärna. Fjärrstyrningen sker ofta med hjälp av ett litet chip i kroppen. Chips på 40- och 50- talet var mycket stora och många människor dog efter att man hade opererat in chips i deras hjärnor, t. ex i Sachsa Barnsjukhuset i Stockholm. Idag kan sådana chips ha nanostorlek.

Teknologin bygger på en kommunikation mellan chipet i den mänskliga hjärnan och en dator åt båda håll. Se den här lilla filmen, som den engelska tidningen The Guardian har publicerat den 16 maj 2012, där en armförlamad patient styr en robot som om den vore patientens egna armar, enbart med tankekraft. Tankar är inget annat än skalärvågor.

Se den senaste intervjun med skalärvågspåven Prof. Konstantin Meyl om hur vår kropp använder sig av skalärvågor och hur vi nu kan förklara detta med modern fysik.

Filmen visar att Mind Control teknologin även kan användas positivt och skall övertyga de okunniga att en sådan teknologi redan finns utanför det fördålda.