The Manchurian Candidate 1962

2012-03-26 22:08

Det finns flera Hollywoodfilmer om Mind Control. Den förste var den mycket kontroversielle  "The Manchurian Candidate" från 1962 med Frank Sinatra and Laurence Harvey. Den behandlar chocken som man fick i USA, när flera amerikanska soldater kom tillbaka från krigsfångenskapen i Nord Korea efter 1950. Stackarna blev hjärntvättat på ett för allmänheten okänt sätt.

Detta var för mer än 60 år sedan. Det är lätt att föreställa sig, hur mycket mera avancerad tekniken måste ha blivit idag. Det är 5 min i tolv, att hela mänskligheten är uppchippad!

Filmen var bannlyst i östblocket fram till Sovjet Unionens fall 1991 och i Finland på 60-talet. Vissa uppgifter säger att den även blev bannlyst senare fram till 1988 i väst.

Filmen fick en remake med Denzel Washington och Meryl Streep 2004.