Midsommarens lastbilsskada på Södertäljebron förmodligen ISIS-sabotage och hemlig övning för inbördeskrig. Upd 28.6.

2016-06-26 18:28

källa AB

White TV har talat med fem vittnen som fick problem med trafikstoppet på midsommarafton strax före Södertäljebron i södergående riktning, där en lastbil hade på något sätt kolliderat med bron ca. kl. 02.33. White TV hade kollat AB på nätet runt kl. 11.15 den 24 juni 2016 och där fanns inga inslag om midsommarhistoriens värsta trafikkaos någonsin. Senare skrev AB:

"– Så här stora störningar på midsommar har jag aldrig varit med om tidigare. Det är olyckligt att det blir så just i dag när många försöker ta sig till firanden, säger Beisi Sundin på Trafikverkets pressjour."

källa AB

Ett av White TV:s vittnen hade startat sin midsommarresa till Kalmartrakten runt kl. 06.00 den 24 juni i Stockholm och kom fram till trafikstoppet ca. 06.30 och klagade över total brist på information, inget i media, i synnerhet inte radion, inga poliser eller andra medel som varnade eller omdirigerade. Hon såg dock att den elektroniska trafikskyltningen ovanför E4:an hade tre röda kryss och drog därav slutsatsen att något var fel och lyckades därför hitta en väg förbi kön i sista stund.

källa: Eskilstuna Kuriren; den rekommenderade hastigheten på den avspärrade filen med totalstopp är 50 km/h

Dessa tre röda kryss försvann senare och bilder som mina andra vittnen tog samt de som publicerades i gammelmedia visade en rekommenderad hastighet på 50 km/h trots att bilkön stod mestadels helt stilla.

De andra vittnena kom senare till stoppet strax före Södertälje runt ca. kl. 10.00 och fångades i kön till långt inne på eftermiddagen. De klagade också över total frånvaro av varningar innan, omdirigeringar eller poliser.

Detta är alarmerande, då polisen har alltid extra resurser på Midsommar, i synnerhet på Midsommaraftons förmiddag, en av årets mest kritiska trafikdagar. Dessutom hade polisen haft gott om tid att röja hindret och förbereda trafikanterna, då lastbilen lade sig tvärs över körbanan redan kl. 02.33 på natten.

White TV blev direkt misstänksam att något inte stämmer med den officiella historien. Misstanken riktade sig omedelbart mot den insmugglade ISIS-armén, som har stora fästen i Södertälje och de sydliga no-go-zonerna i Stockholm, som t.ex. Norsborg. Den kontrolleras av de västliga säkerhetstjänsterna. Sedan Ulla Dannés modiga Kalla fakta inslag TV4 nyligen, riktas misstanken även direkt mot att Säpo styr ISIS-terroristerna i Sverige. Bara så kan det förklaras att polisen och gammelmedia inte varnade allmänheten i tid, med undantag av Expressen, som gick ut redan kl. 05.57 den 24 juni 2016.

Det värsta trafikstoppet under Midsommar i Sveriges historia och polisen lyser med sin frånvaro. Detta är rent sabotage!

Förmodligen ville de krafter som kontrollerar ISIS i Sverige öva vad som händer, när Daesh-terroristerna stormar, kanske även spränger Södertäljebron och stänger den för att kunna fånga in och halshugga så många svennar som möjligt, för att försätta landet i total chock, vilket då underlättar att utropa kalifatet i Sverige.

White TV fick under Midsommarfirandet helt oväntat kontakt med ett erfaret medium i Sverige, som kan sia i framtiden och ta kontakt med andevärlden. Hon bekräftade White TV:s misstankar att blockaden av Södertäljebron var sabotage, att lastbilsolyckan var arrangerat, att det gällde att öva anfallet av den redan till Sverige insmugglade ISIS-armén mot civilbefolkningen och att vi efter sommaren får inbördeskrig i Sverige, som enligt henne kommer först att slå till runt just Södertälje.

Hon fick kalla kårar när hon mottog informationen.

Dags att vakna Sverige och kasta ut alla ISIS-terrorister samt de mäktiga inom Säpo och polisen, typ Dan Eliasson.

Update 28.6.16: Ingen offentlig kritik mot polisen och vägverket tillåts komma fram, se AB.

I ett tips till White TV framfördes att motorvägen före Södertälje från Stockholm är bristfällig byggd, då räddningstjänsten inte kan komma in från sidan och trafiken kan inte ledas tillbaka.

Intressant är även att ÖB påstås bo i Södertälje och pendlar över denna bristfälliga och farliga motorväg. Vilket byte om ISIS skulle ta ÖB som gisslan!

Dessutom saboteras det här inslaget på Google, som vanligt när White TV berör känsliga ämnen.

P.S.: Varför öppnar inte militären en tillfällig bro? Under NATO-övningen mot Ryssland fanns ju resurser för det!

Update 3.7.16: Totalstopp på E4:an söder om Södertälje i norrgående riktning. Igen en övning???

Liknande varningar för att rädda Sverige på White TV:

Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo, nya indicier från 2016;

Invandrar motståndsrörelse vill skydda Sverige från ISIS, Säpo saboterar och hjälper IS, se Kalla Fakta;

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.