Brittiska forskare bekräftar Hitlers flykt till Argentina

2012-11-03 20:25

Simon Dunstan och Gerrard Williams är två brittiska journalister med pondus. Dunstan har gjort många filmer och mer än 50 böcker/publikationer inom militärhistoria, även för History Channel. Williams har arbetat som journalist för mer än 30 år åt BBC, Sky News och Reuters. Efter en gedigen forskning med 17 resor till Argentina och andra relevanta länder, kom de ut under andra halvan av 2011 med boken "Grey Wolf - The Escape of Adolf Hitler". Boken bekräftar vad andra forskare som Abel Basti och Jan van Helsing också har kommit fram till: Hitler begick inte självmord i Führerbunker i Berlin utan en dubbelgångare blev offrat istället, för att Hitler med sin lilla familj i form av hustrun Eva Braun, schäfern Blondi och Hermann Fegelein kunde fly till Sydamerika.

July 16, 1945: Chicago Times reports Hitler fled to South America

Boken är klart läsvärd men kommer inte med så mycket nytt, jämförd med Bastis och Helsings forskning. Den argentinske journalisten Abel Bastis ledande forskning marginaliseras på ett oseriöst sätt av Dunstan och Williams, se sid. XXIII (alltså enbart i inledningen av boken). Boken nämner inget om SS-generalen Hans Kammlers flykt. Gregory Douglas forskning nämns inte.
Det som irriterar mest i boken är påståendet, att Hitler flydde via Spanien, sid. 167 ff, utan att man lägger fram vettiga bevis. Jag tror mer på flyktvägen via norska Kristiansand. Boken medger att man flög ända upp till Tondern i Danmark (sid. 162), eftersom det finns bra bevisning för det, men påstår sedan att Hitler flög tillbaka från Tondern via Lübeck över Tyskland till Spanien, med många allierades lufthöghet under vägen.

Alleged photo of Adolf and Eva with daughter Urich in Argentina

Jag anser att detta vilseledande Spanienspår läggs, för att läsaren inte skall komma på tanken, att USA och England hade gjort en deal bakom Frankrikes och framförallt Stalins rygg, att alla höga nazister fick fri lejd, till vilken plats på jorden de så önskade, i utbyte mot Hitlers redan färdiga atombomber till USA och Bormans krigsbyte till England. Flyktvägen via Kristiansand betyder nämligen att ubåten måste gå genom nordatlanten, där England och USA hade full kontroll över ubåtstrafiken med hjälp av radar och annan modern teknologi.

Boken säger visserligen på sid. XXX: "Det framstår som uppenbart, att Borman erbjöd OSS en Faust pakt: frukterna av ettusen års västlig konst tillsammans med hemligheterna av den framstående nazistiska militär teknologin i utbyte mot flykten av en man - Adolf Hitler. ... Detta var nyckeln till Aktion Feuerland. Avtalet slöts den 28 april 1945 under natten och verkställdes omedelbart." (OSS var föregångaren till CIA och bildades av MI5/6)

An alleged Hitler family home: Hacienda San Ramon

Här ser man hur Dunstan och Williams skickligt försöker att vilseleda allmänheten, så att den skandalösa dealen mellan Hitler, USA och England framstår i så mild dager som möjligt. Naturligtvis görs ett sådant avtal inte så sent och verkställs sedan samma dag. Det måste ha pågått hemliga förhandlingar redan i slutet av 1944. Uppgifterna att Roosevelt var emot dealen och därför blev mördad den 12 april 1945, då USA redan var långt inne på tyska områden, pekar tydligt på att förhandlingen pågick långt före den 28 april 1945.

Boken nämner inget om de tyska atombomberna. På sid. 230 förtigs att ubåten U-234 även hade med sig viktiga säkringar till de tyska atombomberna och att den fick fri lejd från de allierade ut ur Kielkanalen den 25 mars 1945, vilket indikerar att dealen redan då var färdig förhandlad. Vad menar de med framstående nazistisk militärteknologi som kunde ha varit av sådan vikt, att Hitler kunde köpa sig fri? Säkert inte V1 och V2. Dessutom var utbytet inte enbart en person, utan hela Nazi-ledningen. Boken medger ju själv, att även Borman fick fly (sid. 259 ff) och att det var britterna som lät honom fly. Operation James Bond förtigs dock av Dunstan och Williams. Dessutom vet vi att Gestapo-Müller och hans andre man Willi Krichbaum (Raoul Wallenbergs mördare?) fick anställning av CIA efter WWII. Eichmann, Mengele och många andra toppkrigsförbrytare övertogs av USA inom ramen för Projekt Paperclip.

Illuminterna arbetar alltid så att de tar tjuren vid hornen. 2009 kom chocken, att DNA-analysen av "Hitlers" dödsskallefragment tillhörde en kvinna som var under 40 år gammal. Då började History Channel ta upp ämnet Hitlers flykt, men mörklade de viktigaste bitarna. Sedan blir Abel Bastis och Helsings forskning mera känd. Då måste MI5 reagera och resultatet blev "Grey Wolf".