Israelisk rabbin: Israel har rätten att totalt förstöra Gaza

2014-07-26 11:12

En White TV tittare undrade nyligen, varför White TV inte tar upp folkmordet i Palestina. Denna tittare har tydligen missat att White TV kommit med avslöjanden om Palestinakonflikten som ingen annan i Sverige har vågat komma med: att Mossad kontrollerar och styr Hamas samt att mordet på de tre israeliska ungdomar var med hög sannolikhet iscensatt av Israel själv för att ha en anledning att gå in i Gaza igen.

Inget medium i Sverige kommer med så mycket kritik mot Mossad som White TV.

Problemet kan vara att det enbart visas de fem senaste inslag på White TV:s första sida. Att detta inte ändrades beror på penningbrist. Ingen har hittills gett en donation till White TV. Ingen knäckebrödskung har dykt upp på horisonten. Att ställa krav är folk snabba med, men hjälpa till kommer inte ens på tanken. Inget medium i Sverige är utsatt för så mycket smygkonspirationer som White TV, genom fusk med tittarsiffror, Internetplaceringar och komplett tystnad i de flesta andra media. Kontaktar en journalist från SVT eller SR White TV:s Henning Witte och vill göra ett inslag med honom, blir det stopp kort därefter genom den mycket effektiva interncensuren i gammelmedia. Goda vänner hetsas mot Henning Witte genom mind control verktyget.

Då det enbart finns litet utrymme och små resurser fokuserar White TV bara på det allra viktigaste, som inte tas upp i de flesta andra media. En fördel med Sveriges gammelmedia är att de vågar kritisera Israel för deras fruktansvärda grymheter mot det palestinska folket. Tyska eller amerikanska media skulle aldrig släppa in så mycket Israelkritik som svenska media. Anna Lindh mördades för sin berättigade kritik och politik mot Israel.

Sedan är det ingen Israelkritiker i Sverige som förstår att Israel också är utsatt för en stor konspiration, av de hemliga bakgrundskrafterna. Samma krafter som levererade österrikaren Adolf Hitler och Holocaust till Tyskland. Han gick lätt att fjärrstyra tack vare sina Rothschildgener. På så sätt finns likheter mellan Hitlertyskland och Israel.

Det finns många hederliga Israeler som förfasar sig över hur landet blir våldtagen av sionisterna, som är en gren av de hemliga bakgrundskrafterna. Enkelt uttryckt kan man säga att djävulen härskar i israel. En av hans megafoner är rabbinen Dvor Lior. Han publiceras med sin åsikt att Israel har rätten att förinta Gaza fullständigt:

"Therefore, in a time of war, the attacked nation is permitted to punish the enemy population with whatever measures it deems proper, like blocking supplies or electricity. It may bomb the entire area based on the judgment of the war minister and not wantonly put soldiers at risk,” he wrote, adding that “deterrent measures to exterminate the enemy” are allowed, Haaretz reported" kan vi läsa hos Russia Today.

Få publicerar i Sverige, att Israel inte har den minsta rätten till  Palestiniernas land. Bortsett från den över tvåtusenåriga tidsaspekten så är de flesta israeliska judar nämligen inga semiter.  De är ryska khazarer, vars förfäder aldrig haft en fot i det heliga landet. Knappt tio procent av dagens judar (Sepharder) är äkta semiter som härstammar från det palestinska området, och de förtrycks kraftigt av khazarerna, också kallad för Ashkenazi. Men Palestinierna själva är äkta semiter. På så sätt är makthavarna i Israel antisemiter.

En trogen White TV supporter tipsade om ett mycket läsvärt inslag hos Yrsa Häggströms gammla blogg Bakom kulisserna om Israels historia. Det är en översättning av ett nyhetsbrev från David Icke, som alltid är en pålitlig källa. Tack för tipset!

Se även på White TV:

Mossad mord misstänkt för de tre kidnappade israeliska tonåringarna;

Rothschilds Mossad skapade Hamas som kontrollerad opposition;

Mossad kunde ha förhindrat Olympia-Massakern München 1972;

Israel dömd av internationell domstol för folkmord på palestinierna;

Orsakade Mossad och Stuxnet 3/11, atomattacken i Fukushima?;

Dr. Alan Sabrosky och BBC's Alan Hart, håller Mossad ansvarigt för 9/11;

Mossad kontrollerar Hamas;

Rothschilds Mossad mördade J F Kennedy;

Israel skall vara glad om de får behålla sina gränser från 1967;

Ole Dammegård: Anna Lindh offer för internationell konspiration;

USA hade bombat Japan före Pearl Harbour i faskflaggat attack;