Giriga Bonnier Expressen dömt i Linköping att sluta med omoralisk nätkasino-reklam, fortsätter ändå

2018-04-08 00:00

källa

Censur-Bonniers blaska Expressen är mest påträngande med sin reklam på nätupplagan. Extremt många och feta annonser för nätkasinon plågar läsaren. Denna typ av reklam för online-casinos är olaglig i Sverige. Den 29 november 2016 fick Expressen en dom mot sig från förvaltningsrätten i Linköping som bekräftar förbudet att sälja annonsplatser i Sverige för online-casino. Trots detta fortsätter Expressen att bryta mot lotterilagen och störtar fler och fler barnfamiljer i djup olycka genom spelberoende. Dessutom främjas penningtvätt i stor omfattning!

Expressen har varit tyst om denna dom och överklagat till Kammarrätten i Jönköping, som väntas komma med sin dom snart. Sannolikheten är stor att kammarrätten kommer att bekräfta förvaltningsrättens dom enligt experter. Lotteriinspektionens chefsjurist Besmin Masso säger till White TV att samtliga 33 moderna mål som Lotteriinspektionen har mot svenska media-drakarna om förbjuden nätkasino-reklam har vunnits. Detta bevisar att rättsläget är entydigt. Lagen är dock så bristfällig, att vite först kan verkställas när en dom har vunnit laga kraft. En lagskärpning är på gång.

Kammarrätten har i liknande mål dömt media till vite och bekräftat reklamförbudet, t. ex. mot Nyheter 24. Deras dom bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen. Trots detta har Nyheter 24 blankt struntat i förbudet enligt SVT:

Nyheter24 fortsätter med utländsk spelreklam trots förbud

Expressens ombud Advokatfirman Danowsky argumenterar mot Lotteriinspektionen bl. a. att deras "föreläggande strider mot censurförbudet i svensk grundlag". Denna befängda argumentering gör saken ännu värre för Expressen. Det påstås därmed indirekt att Expressen gör nätkasinons aggressiva marknadsföring och moral till sin egen journalistiska uppfattning och legitimerar främjandet av spelberoende och penningtvätt mot svensk lag. Expressen ställer sig därmed bakom allt elände som vållas av spelberoendet i tusentals svenska familjer.

Bonniers DI gick också i bräschen för nätkasinons härjande. Mycket stora pengar stor på spel.

Per Håkansson, ordförande i Lotteriinspektionens styrelse, och  Camilla Rosenberg, generaldirektör Lotteriinspektionen, gav DI följande replik:

"Respekterade mediebolag fortsätter att bryta mot svensk lag genom att sälja reklamplats till spelbolag som inte har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Omfattande annonsering för sådana spelbolag sker idag i tv, radio, utomhusreklam och tidningar och på många webbsidor. Det är anmärkningsvärt.   ...

I oktober 2017 kom klara besked från den högsta juridiska instansen i Sverige, Högsta förvaltningsdomstolen: Det är inte tillåtet att göra reklam för spel som saknar tillstånd i Sverige. Trots detta syns ingen minskning av annonserna för utländska spelsajter.   ...

Lotteriinspektionen anser, liksom regeringen, att det är hög tid att lagstiftningen moderniseras. Men i väntan på den nya lagen gäller nuvarande lag. Och när det gäller spelannonser vet vi precis vad som gäller genom Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande. Vi på Lotteriinspektionen hade hoppats och trott att alla parter nu skulle följa aktuell lagstiftning. Det skulle också bidra till att stärka förtroendet och anseendet för spelbranschen.

Inom vilket annat rättsområde kan en bransch ge sig själv fribrev att bryta mot gällande lagstiftning med hänvisning till ny lagstiftning som ännu inte är beslutad av riksdagen? När det gäller just främjandeförbudet föreslås denna regel dessutom finnas oförändrad kvar i den nya spellagen."   (fet genom WTV)

M. a. o. vilda västern när det gäller gammelmedia .....

se även:  Spelberoende bakom spelbolagens vinster

"Nya beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar att 75 procent av omsättningen på kasinon och spelautomater kommer från personer som har problem med sitt spelande."

Media måste börja följa svensk lag och stoppa den olagliga spelreklamen

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.