SÄPO:s Hans-Erik Sjöholm mind controled och Ask är rädd för SKRÄPO

2013-06-25 12:52

Kul att Hans-Erik Sjöholm valde den journalistiska sommartorkan och vänsterblaskan Aftonbladet att avslöja SÄPOS olagliga äventyr. Tack för det! Även ett sällsynt tack till SÄPO, att de hade ett öga på Lars Ohly, som enligt Janne Josefssons avslöjanden fortfarande var betong-kommunist à la Stalin, då han hade makten. Kommunister var en påtaglig säkerhetsrisk i synnerhet under det kalla krigets tider. Men observationen av alla de andra är mera tveksamt.

Då det vimlar av kommunistiska journalister på AB, blir förbannelsen över SÄPO naturligtvis extra stor. Detta är bra då SKRÄPO har blivit en stat i staten, som kontrollerar politikerna och inte tvärtom, som det borde vara. Detta framkommer inte minst av justitieministern Beatrice Asks kroppsspråk i intervjun med AB nedan. Hon är helt enkelt rädd för SÄPO, då hon vet att alla viktiga politiker är utsatt för olaglig spionage från säkerhetstjänsterna. Förmodligen har SÄPO även starka hållhakar på Ask (det är oftast därför en politiker får göra karriär). Efter de klockrena fakta som AB avslöjade, borde Beatrice Ask naturligtvis vara kapabel att kommentera skandalen. Ohly kunde det ju också.

Källa, Tack Hans-Erik Sjöholm, att du hjälper till att städa upp bland etablissemanget i Sverige

För en expert på hjärnkontroll / mind control är fallet Hans-Erik Sjöholm extra intressant. Av filmen nedan med AB och även hans fotografier framgår tydligt, att denna modige man är mind controled. Hur kan jag veta det? Det syns tydligt på att hans vänstra öga är inte lika öppet som det högra. Detta symptom syns ofta hos många targeted individuals, offer för tankekontroll. Detta beror på att den högra hjärnhalvan styr vänstra ögonlocket. Då den högra hjärnhalvan är farligare för etablissemanget (helhetssyn, kombinationsförmåga, intuition) utsätts den högra hjärnhalvan ofta för extra hård beskjutning med skalärvågor, så att skalärvågsinterferometern, som utgörs av våra båda hjärnhalvor, blir starkt blockerad.

Alla agenter skall veta, att de är mind controled. De känner till så många känsliga saker att de hemliga bakgrundskrafterna inte vill ingå risken, att säkerhetstjänsternas medarbetare läcker information.

Det samma gäller för viktiga politiker och i AB:s intervju med Lars Ohly syns också tydligt, att även hans vänstra öga inte öppnar sig fullt ut jämfört med det högra.

Som befriande åtgärd rekommenderas homeopatisk guld i olika potenser, gärna en blandning av potenserna samtidigt (typ D 40 och C 100). Aurum metallicum finns i alternativa apotek som har homeopatiska medel.

Den riktigt pikanta frågan i SÄPO-härvan är hur det är möjligt, att en så hård hjärnkontrollerad agent som Hans- Erik Sjöholm kan gå runt denna styrning? Jag tror inte att hans förbannelse över hur SKRÄPO har behandlat honom alstrar tillräckligt med spelrum för att kunna bli en whistleblower. Det är mera sannolikt att en annan säkerhetstjänst har hjälpt honom. De förfogar över skyddsutrustning. Vi vet att Stasi, den kommunistiska skräcktjänsten i Östtyskland, förfogade över kreditkortstora kort som de kunde lägga under kragen på en skjorta eller liknande. Teknologin kommer med stor sannolikhet från Ryssland, som alltid haft ett försprång när det gäller skalärvågsforskning, då Nikola Teslas arbete inte blev lika hård förtryckt i Ryssland som i USA. Kanske gamle KGB agenten Putin har ett finger med i spelet om Hans-Erik Sjöholm?

Kolla även White TV andra inslag om Hans-Erik Sjöholm: SÄPO censurar SVT, TV4 + Expressen