Liv byggs med skalärvågor

2013-06-02 20:34

White TV har tidigare gjort tittarna uppmärksamma på att hela vår kropp arbetar med skalärvågor. Spåret med skalärvågor togs upp efter ett tips till White TV sommaren 2011, att brottslingarna bakom mind control använder skalärvågor för att kontrollera hjärnan på ovetande människor, targeted individuals.

Egentligen är matematiken enkel. Vill man fjärrstyra en människa med teknologi, så måste man anpassa sig till människans teknologi. Då vår kropp arbetar med skalärvågor för att transportera information och energi till alla nödvändiga delar, måste även en överstyrning ske med hjälp av skalärvågor. Problemet är bara att ingen känner till denna speciella vågtyp, då etablissemanget lyckats hemlighålla den i mer än hundra år. Då skalärvågor är longitudinella vågor (som ljudvågor) är de utmärkt lämpade för att ansvara för kommunikationen i vår kropp, som är inget annat än en biodator för själen. I motsats till elektromagnetiska vågor, som är transversala vågor (Heinrich Hertz 1888), så avtar skalärvågornas styrka inte med distansen utan tvärtom, de tankar fri energi på vägen (neutrinos) och kan därför bli starkare när de kommer fram (Nikola Tesla 1897). Därför kan de transportera både energi och information. En elektromagnetisk våg kan enbart transportera information. Dessutom kan en skalärvåg färdas snabbare än ljuset. Det medför att våra tankar är så snabba och kan genomtränga hela jordklotet, vilket en elektromagnetisk våg inte kan.

Källa; DNA emits and absorbs light:
Low-level light emissions are a common property of all living cells with  up to 100  photons of light emitted every second for every square centimeter of area - equivalent to the intensity of a candle at a distance of about 10 kilometers. DNA is the source of this photon emission.

Prof. Konstantin Meyls forskning visar dessutom, att hela universum arbetar med skalärvågor. Kontakten mellan en vintergatans (galax) centrum, ett s.k. svart hål, och alla stjärnor sker via skalärvågor som transporterar de snabba neutrinos, vilka lyckats befria sig från det svarta hålet, som av vissa esoteriker också kallas svart sol.

Detta betyder att hela universum är en levande varelse och dess byggstenar är skalärvågor som transporterar neutrinos. Därför är det föga förvånande, att även moder jord är uppbyggt på skalärvågor, som bl.a. tar sig uttryck genom Curry- och Hartmanlinjer. Till bilden hör också att jorden växer genom att samla på neutrinos, som solen skickar till oss med -

juste det, skalärvågor, också.

 

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology from Henning Witte on Vimeo.