Reclaim Your Brain with Mind Controlled Sean Stinn

2012-06-22 02:25

https://youtu.be/RZyh0pgyIPc

 

In the USA a lot of innocent people suffer from Mind Control. The technology to remote control humans goes far back to the 50ies, when the Manchurian Candidates came to public discussion. The death angel of Auschwitz, Dr. Josef Mengele, started with Mind Control experiments in Auschwitz and was taken over by the US in Project Paperclip, so he could proceed to torture humans as Dr. Green in the Americas.
Nowadays the Mind Control technology has developed to mindboggling dimensions. The chips have nano size, so you can receive them by vaccination, drugs, food, chemtrails, doctors. The CIA and other secret services use a covert, Nikola Tesla based technology, which consists of magnetic scalar waves. The modern Tesla, Prof. Konstantin Meyl from Germany, has detected and described this wave. On White TV and Vimeo you can watch three very important interviews with him. He shows that our whole body is working with scalar waves and that our DNA is a scalar wave antenna and transmitter as our cells and nerves are. Our brain is a scalar wave interferometer, using both parts of the brain. So we can manifest. Thoughts are using scalar waves, being quicker than light. Don't rely on Albert Einstein!

Sean Stinn from Chicago got Mind Controlled since his childhood. Later on in his life he grasped what's going on and tried to blow the whistle. Fortunately the perps need some 'guniea pigs' for their research, whom they let know (only a tiny minority), that they are targeted individuals (TI). Probably because they need to train their huge computers (computer brain interface) how to react, if one mind slave is awakening. The goal is to chip up all mankind in order to introduce the New World Order, a huge fascist dictatorship over the whole planet. Listen to this interesting testimony.

Återta din hjärna med hjärnkontrollerad Sean Stinn från USA

I USA lider jämförelsevis många oskyldiga människor under 'Mind Control', hjärnkontroll. Teknologin att fjärrstyra människor går långt tillbaka ända till 50-talet, i Sverige egentligen redan till 1946 när Sachska barnsjukhuset opererade transmitters i babys hjärnor. Många dog plågsamt. På 50-talet dök begreppet Manchurian Candidate upp, när amerikanska krigsfångar återvände från Korea Kriget, där de hade degraderats till viljelösa robotar under rysk och kinesisk teknologi.

Dödsängeln från Auschwitz, Dr. Josef Mengele, startade med 'Mind Contol' experiment i Auschwitz och togs över av USA under Project Paperclip, där han kunde fortsätta att tortera människor som Dr. Green, både i USA och Sydamerika, dit många Nazister fick gå i exil med USA:s goda minne. Nuförtiden har hjärnkontrollteknologin utvecklats till häpnadsväckande nivåer. Chipsen har nanostorlek, så att man kan ge dem via vaccinationer, mediciner, chemtrails, läkare. CIA och andra säkerhetstjänster använder sig av hemliga teknologier, som grundar sig på Nikola Teslas forskning och använder sig av magnetiska skalärvågor. Dagens Tesla, Prof. Konstantin Meyl från Tyskland, har upptäckt och beskrivit denna vågtyp. På White TV kan ni se tre banbrytande intervjuer med honom. Han visar att hela vår kropp arbetar med skalärvågor och att vår DNA är en skalärvågsantenn, både mottagare och sändare, precis som våra celler och nerver. Vår hjärna är en skalärvågsinterferometer baserad på våra båda hjärnhalvor. På så sätt kan vi manifestera. Tankar använder sig av skalärvågor som kan färdas snabbare än ljuset. Lita inte på Albert Einstein!

Sean Stinn från Chicago blev hjärnkontrollerad sedan barndomen. Senare i livet begrep han vad som pågick med honom och försökte alarmera allmänheten. Turligt nog så behöver brottslingarna försökskaniner för sin forskning, så man låter en liten minoritet veta, att de är TI's. Förmodligen behöver man träna upp sina gigantiska datorer (dator-hjärn-interface) så att de lär sig att reagera, ifall en hjärnslav börjar att vakna upp. Målet är att chippa upp hela mänskligheten för att öppna vägen för den Nya Världsordningen (NWO), en fascistiskt superdiktatur över hela planeten.

https://youtu.be/RZyh0pgyIPc

Reclaim Your Brain with Mind Controlled Sean Stinn from Henning Witte on Vimeo.