Oklahoma City Bombing: tidigare av FBI och DEA inbyggda bomber orsakade massakern

2014-04-17 00:00

Den 19 april 1995, två år efter mind control massakern I Waco, sprängdes Murrah Federal Building, med många barn och kvinnor som offer. Media och FBI skyllde på en ensam galning: Timothy McVeigh. Det visade sig att han var under svår mind control / tankekontroll och att hans gödselbomb inte var tillräckligt stark för att åstadkomma de omfattande skadorna. Talrika vittnen och seismologiska mätningar bevisar utan tvivel, att flera bomber sprängdes för att få ner stora delar av Murrah byggnaden.

DEA, ATF och FBI, som hade kontor där, mörklade undersökningen direkt. Inte ens kropparna fick räknas och uppgifterna om vad deras tjänstemän gjorde den dagen är bara lögn. Det gamla vanliga, med andra ord. Naturligtvis pågick samtidigt en övning också.

källa: den modige journalisten J. D. Cash mördades förmodligen av FBI, då han avslöjade för mycket av deras brott i Oklahoma City för 19 år sedan

Den 6 maj 2007 dog den modige journalisten  J. D. Cash, som vi ser i filmen nedan, enbart 55 år gammal i en sjukdom, som med stor sannolikhet orsakades av mind control/skalärvapen. Så länge inte FBI kan visa motsatsen får vi utgå ifrån att FBI mördade / killed J. D. Cash, då FBI förfogar över skalärvapen.

Titta även på White TV:s inslag: Oklahoma bomber McVeigh was Mind Controlled

Vad har 9/11, 7/7, Estonia och Utøya gemensamt? En övning!;

Waco Mind Control operation by super criminal organisation: FBI;

USA misstänks mördad Hugo Chavez då cancer kan induceras med strålningsvapen;