Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Brittiska forskare bekräftar Hitlers flykt till Argentina

2012-11-03 20:25

Simon Dunstan och Gerrard Williams är två brittiska journalister med pondus. Dunstan har gjort många filmer och mer än 50 böcker/publikationer inom militärhistoria, även för History Channel. Williams har arbetat som journalist för mer än 30 år åt BBC, Sky News och Reuters. Efter en gedigen forskning med 17 resor till Argentina och andra relevanta länder, kom de ut under andra halvan av 2011 med boken "Grey Wolf - The Escape of Adolf Hitler". Boken bekräftar vad andra forskare som Abel Basti och Jan van Helsing också har kommit fram till: Hitler begick inte självmord i Führerbunker i Berlin utan en dubbelgångare blev offrat istället, för att Hitler med sin lilla familj i form av hustrun Eva Braun, schäfern Blondi och Hermann Fegelein kunde fly till Sydamerika.

July 16, 1945: Chicago Times reports Hitler fled to South America

Boken är klart läsvärd men kommer inte med så mycket nytt, jämförd med Bastis och Helsings forskning. Den argentinske journalisten Abel Bastis ledande forskning marginaliseras på ett oseriöst sätt av Dunstan och Williams, se sid. XXIII (alltså enbart i inledningen av boken). Boken nämner inget om SS-generalen Hans Kammlers flykt. Gregory Douglas forskning nämns inte.
Det som irriterar mest i boken är påståendet, att Hitler flydde via Spanien, sid. 167 ff, utan att man lägger fram vettiga bevis. Jag tror mer på flyktvägen via norska Kristiansand. Boken medger att man flög ända upp till Tondern i Danmark (sid. 162), eftersom det finns bra bevisning för det, men påstår sedan att Hitler flög tillbaka från Tondern via Lübeck över Tyskland till Spanien, med många allierades lufthöghet under vägen.

Alleged photo of Adolf and Eva with daughter Urich in Argentina

Jag anser att detta vilseledande Spanienspår läggs, för att läsaren inte skall komma på tanken, att USA och England hade gjort en deal bakom Frankrikes och framförallt Stalins rygg, att alla höga nazister fick fri lejd, till vilken plats på jorden de så önskade, i utbyte mot Hitlers redan färdiga atombomber till USA och Bormans krigsbyte till England. Flyktvägen via Kristiansand betyder nämligen att ubåten måste gå genom nordatlanten, där England och USA hade full kontroll över ubåtstrafiken med hjälp av radar och annan modern teknologi.

Boken säger visserligen på sid. XXX: "Det framstår som uppenbart, att Borman erbjöd OSS en Faust pakt: frukterna av ettusen års västlig konst tillsammans med hemligheterna av den framstående nazistiska militär teknologin i utbyte mot flykten av en man - Adolf Hitler. ... Detta var nyckeln till Aktion Feuerland. Avtalet slöts den 28 april 1945 under natten och verkställdes omedelbart." (OSS var föregångaren till CIA och bildades av MI5/6)

An alleged Hitler family home: Hacienda San Ramon

Här ser man hur Dunstan och Williams skickligt försöker att vilseleda allmänheten, så att den skandalösa dealen mellan Hitler, USA och England framstår i så mild dager som möjligt. Naturligtvis görs ett sådant avtal inte så sent och verkställs sedan samma dag. Det måste ha pågått hemliga förhandlingar redan i slutet av 1944. Uppgifterna att Roosevelt var emot dealen och därför blev mördad den 12 april 1945, då USA redan var långt inne på tyska områden, pekar tydligt på att förhandlingen pågick långt före den 28 april 1945.

Boken nämner inget om de tyska atombomberna. På sid. 230 förtigs att ubåten U-234 även hade med sig viktiga säkringar till de tyska atombomberna och att den fick fri lejd från de allierade ut ur Kielkanalen den 25 mars 1945, vilket indikerar att dealen redan då var färdig förhandlad. Vad menar de med framstående nazistisk militärteknologi som kunde ha varit av sådan vikt, att Hitler kunde köpa sig fri? Säkert inte V1 och V2. Dessutom var utbytet inte enbart en person, utan hela Nazi-ledningen. Boken medger ju själv, att även Borman fick fly (sid. 259 ff) och att det var britterna som lät honom fly. Operation James Bond förtigs dock av Dunstan och Williams. Dessutom vet vi att Gestapo-Müller och hans andre man Willi Krichbaum (Raoul Wallenbergs mördare?) fick anställning av CIA efter WWII. Eichmann, Mengele och många andra toppkrigsförbrytare övertogs av USA inom ramen för Projekt Paperclip.

Illuminterna arbetar alltid så att de tar tjuren vid hornen. 2009 kom chocken, att DNA-analysen av "Hitlers" dödsskallefragment tillhörde en kvinna som var under 40 år gammal. Då började History Channel ta upp ämnet Hitlers flykt, men mörklade de viktigaste bitarna. Sedan blir Abel Bastis och Helsings forskning mera känd. Då måste MI5 reagera och resultatet blev "Grey Wolf".

 

Kall fusion ersätter kärnkraft, trots konspirationen mot fri energi

2012-10-21 19:38

White TV började med att sprida kunskap om nödvändigheten av en penningreform, för att slippa lågkonjunktur, inflation, statsskulder och arbetslöshet. Sedan tillkom kampen mot Mind Control som ny tyngdpunkt. Forskningen visade att torterarna i hjärnkontroll använder sig av en hemlighållen fysik: magnetiska skalärvågor. De transporterar neutriner/ neutrinos (inte att förväxla med neutroner), som är en aspekt av fri energi. Detta har nu lett till att White TV i många inslag kunde belysa den teoretiska, fysikaliska bakgrunden till fri energi. Det blev en högst oväntad frukt av forskningen i tankekontroll.

Nu skall White TV starta en tredje kampanj: införandet av fri energi i det svenska samhället, vilket kommer att leda till, att andra länder kommer att följa efter. Då får vi minimala elräkningar och transportkostnader och absolut ingen miljöbelastning, som kärnavfall och annat elände.

Att vi inte redan använder fri energi beror på samma gigantiska konspiration som ligger bakom mörkläggningen av skalärvågor och Nikola Teslas banbrytande forskning för mer än hundra år sedan, samt Wilhelm Reichs uppseendeväckande och hjälpande resultat i användandet av den fria orgonenergin, vilket kostade honom livet! Olje- och atomoligarkerna tål inte konkurrens och skyr inga medel, inte ens mord och systematiska vetenskapliga bedrägerier, för att tvinga oss att köpa olja, gas och atomkraft. Alla r-slickande presstitudes hjälper naturligtvis villigt till i mörkläggningen av vetenskapliga fakta, som barnsexbelastade BBC till exempel.

Nu är det slut med det! Det finns tiotusentals uppfinnarjocker över hela världen som har utvecklat fri energimaskiner, som har s.k. overunity effekter, d.v.s. maskinen alstrar mer energi än vad man stoppat i den. Om dessa tekniska genier inte blir mördade, så får de i alla fall inga patent, med argumentet, att dagens fysik inte tillåter overunity effekter eller ett perpetuum mobile.

Istället för att reformera fysiken (eller bättre sagt ta fram den dolda fysiken) och besinna sig på Teslas och Reichs forskning, förtrycks mänskligheten i energislaveriet av många fysikprofessorer. Dessa tekniska besserwisser kommer tydligen inte på idén, att fri-energi-maskiner tar den fria energin ur omgivningen (vakuum), genom att samla neutriner. Svårare än så är det inte. Samma sak gör vi människor, alla djur och plantar varje dag. Vi skulle inte kunna överleva, trots massor med mat, om vi inte skulle ta in den fria energin ur ursprungsfältet, etern, varje dag. Naturfolk och asiatiska läkare känner till detta, och kan därför använda akupunktur så framgångsrikt, genom att med sina nålar öppna flödet för den fria energin genom våra meridianer, fri energibanor, som ibland går parallell med blodådrorna.

Människans akupunkturmeridianer, källa

White TV inleder informationsspridningen om fri-energi-maskinerna med en fin amerikansk dokumentär om konspirationen mot kall fusion, också kallad LENR. Det finns varm och kall fusion. Den varma förekommer i solen, där fyra väteatomer smälts ihop, fusioneras, till en helium. Talrika försök på jorden att härma solens teknologi har misslyckats, då man fick tillsätta mer energi än vad som kom ut och dessutom är tekniken för het fusion så dyr i dagsläge, att vi inte skulle ha råd med ännu högre elräkningar.

Men kall fusion fungerar. Vår tids största snille Prof. Konstantin Meyl, vår nya Tesla, har personligen bekräftat för mig, att kall fusion fungerar. Meyl kan vi lita på.

Att även de forskare som uppfunnit kall fusions teknologi inte riktigt kan förklara hur den fungerar, betyder ju inte, att man har rätt att nonchalera eller svartmåla teknologin. Dags att tänka om inom fysiken. Min gissning är, att kall fusion får sin overunity effekt genom insamling av neutriner på något annat sätt, än Tesla gjorde med sina spolar. Men för oss är det viktigaste att vi får fri energi till en mycket låg kostnad och utan någon som helst miljöbelastning! Fysiken bakom kommer först i andra hand.

Se även White TV:s inslag om Andrea Rossis fungerande kall-fusion-maskin

och Kall fusion fungerar, samlar in neutrinos?

och Kall fusion: 1:a E-Cat såld i Tyskland;

 

Rabbi Josef Antebi torterat av Sionister från Israel

2012-10-16 22:24

Många sätter ett likhetstecken mellan sionister, Israel och rabbiner. Detta är fel. Sionism seglar under en falsk judisk flagga. Sionism är ett maktverktyg av de hemliga finansoligarkarna som vill ha världsherravälde (NWO=New World Order) och som kallblodigt använder de judiska folken som ett redskap, utan att ta hänsyn till deras intressen. Detta har många kloka rabbiner upptäckt. En av dem är den modige Josef Antebi, som vågar vittna om den fruktansvärda behandlingen han utsattes för i Israel och Amsterdam.

 

Rabbi Antebi anser att media är kontrollerat av sionister.

 

utan kommentar

 

Han intervjuas av Jo Conrad, en av Tysklands ledande ärliga journalister, som byggde upp den mycket framgångsrika Internet TV-kanalen bewusst.tv

 

 

Det finns även en arkeologisk konspiration

2012-10-02 20:18

Forbidden Archeology av Michael Cremo är en mycket viktig bok att läsa, trots att den är tjock. Där blir det tydligt att man har ljugit och fortfarande ljuger för oss inom arkeologin. Viktiga nyckelbevis undanhålls mänskligheten för att dölja att Charles Darwins (frimurare av 27. graden) teori är rappakalja (samma med den kristna förklaringen) och för att vi inte skall veta att det fanns högkulturer långt innan sumerernas stora blomstringstid. Det finns inga tvivel att Atlantis och andra mycket högt utvecklade kulturer funnits men mörkläggs.

Källa

Titta på den här intressanta filmen av australiensiska Nexus med den österrikiska forskaren Klaus Dona, för att få ett första intryck hur mycket man har ljugit för oss inom arkeologin:

 

 

Hitlers hemligaste vapen: Die Glocke

2012-09-18 18:24

Hitler hade många dolda vapenprojekt på gång, som har hemlighållits av USA och England efter andra världskriget. Detta resulterar delvis ur en mycket ful affär mellan USA och England på ena sidan och Hitler och hans nazistparti å andra sidan: USA och England får Hitlers atombomber, som sedan kastades på Japan av USA under förespegling att det var deras vapenkonst, medans de i själva verket hängde långt efter Tyskland. I utbyte mot att Hitler överlämnade och inte använde de hotande atombomber, som delvis var placerade på mycket avancerade tyska ubåtar längs den amerikanska östra kusten, fick Hitler och alla nazister som ville efter vapenstilleståndet med Wehrmacht (ett fredsfördrag med den tyska riksregeringen kom aldrig till), välja en palts efter deras behag att fly till och ta med sig alla de andra Wunderwaffen, undervapen, som ansågs kriegsentscheidend i Nazi-Tyskland, alltså avgörande för krigets utgång.

De minst hemliga och viktiga av dessa Wunderwaffen var atombomberna. Det mest hemliga var projektet Die Glocke, klockan, som utfördes i Schlesien, numera Polen. Där har väldigt få bevis kunnat komma till dagens ljus, men de få pusselbitar som finns tyder på, att Die Glocke kunde åsidosätta gravitationen, d.v.s. levitera och genomföra tidsresor. "Själva "klockan" handlade om att generera ett s k Torsionfält, för att just kunna möjliggöra tidsresor. Experimentet avbröts när ryssarna närmade sig, alla inblandade vetenskapsmän sköts ihjäl av SS och klockan försvann" skriver någon mycket riktigt på Vaken.se forum. Det mördades även alla vanliga arbetare som hade med projektet att göra.

Detta är en fantasibild av Die Glocke

Rester av försöksanläggningen för Die Glocke

Die Glocke låg under SS-Generalen Hans Kammlers befäl, en mycket begåvad men fruktansvärd grym och hänsynslös varelse. Han försvann spårlöst under april 1945 med flera av sina Wunderwaffen, förmodligen i ett av mycket få Junkers Ju 390. SS-Generalen Jakob Sporrenberg deltog också i Glocke-projektet.

Junker Ju 390 Kammlers flyktplan

Mer om detta fantastiska flygplan här: Amazing wartime story of the Ju 390 and the Ju 290;

 

Projektet Die Glocke gick under två kodbeteckningar: Laternenträger och Chronos.

Se nu Project Camelots mycket intressanta intervju med den ledande Glocke forskaren från Polen, Igor Witkowski: