Förbjud elchocksbehandlingar (ECT) omedelbart: kvacksalveri och misshandel!

Monday, 11 August 2014 19:51

Newsvoice har idag ett mycket viktigt inslag om skandalen att svensk psykiatri fortfarande använder sig av elchocker, utan att veta vad de egentligen åstadkommer i hjärnan. Newsvoices gästskribent Peter U. Larsson uppmanar till debatt med titeln: Marlene berättar öppet och gripande om sina skador efter elchockbehandlingar (ECT)

källa

Som vanligt vet psykiatrin inte vad de håller på med. Efter att det tog evigheter att förbjuda lobotomi, trots att vilket barn som helst kunde begripa att det var tortyr och kvacksalveri, bet sig psykiatrin fast i elchock behandlingen. Man rättfärdigar sig med att elchocker oftast är den enda hjälpen vid svåra depressioner. Men man vet inte hur det fungerar och man vet att det har många hemska biverkningar, som personlighetsförändringar, sönderbitna tänder och käkar, extrem minnesförlust och ibland döden.

Om man skulle slå en depressiv patient med en hammare framför pannbenet, skulle depressionen också försvinna ett tag och biverkningarna skulle vara mindre allvarliga. Psykiatrin tar till storsläggan för att få ett litet resultat. Visst i början får man det, men inte på sikt. Vilka har blivit av med sin depression för all tid genom ECT?

Psykiatrin gör samma fel vid "botandet" av psykoser, depressioner och schizofreni med neuroleptika. Man tar till den kemiska storsläggan och då blir det en viss effekt i början. Men på sikt blir sjukdomarna värre och patienterna blir beroende av psykiatrins droger.

Det behövs ingen medicinsk utbildning för att förstå av alla biverkningar och de bristande botframgångar, att ECT bör omedelbart förbjudas inom psykiatrin. Alla läkare som förordnar det borde förlora sin legitimation, då de bedriver avancerat kvacksalveri och misshandel, vilket är brottsligt! Cheferna för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen borde få foten.

Ingen regering har skadat Sverige så mycket som alliansen under Reinfeldt. Obemärkt av allmänheten ändrade de lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), så att psykiatrin kan tvångsmedicinera en patient med ECT eller annat mot dennes vilja, även om det inte föreligger fara för patienten själv eller andra. Det räcker med att en idiotpsykiatriker tycker att patienten skall ha elchocker. Då får man tvingas till det. Det är statligt sanktionerad tortyr. Inom den vanliga medicinen kan en svårt sjuk cancerpatient vägra att ta behandling, och riskera att dö, trots att allopatin vet mycket bättre hur deras medicin fungerar i kroppen. En sådan kriminell lag finns inte ens i USA, som är annars psykiatrins förlovade land.

Mot bakgrund av möjligheten till tvångsvård bör ECT behandlingar ännu snabbare förbjudas. Sverige är värst i världen per capita.

Min mor, som led under svåra manodepressioner, fick ingen hjälp av psykiatrin men av det amerikanska företaget QuWave, som säljer skalärvågssändare. Hon blev helt befriad från sin depression.

Vi vet från mind control forskningen att säkerhetstjänsterna och militären använder magnetiska skalärvågor för att åstadkomma alla tänkbara förändringar i människornas hjärnor. De kan även vålla depressioner eller stoppa dem med magnetiska skalärvågor. Redan det visar att elektriska vågor är rena vansinnet. Om man vill åstadkomma något i hjärnan skall man använda magnetteknologi (därför är en MRI scanner så bra) och inte el. Man bör tvinga de kriminella säkerhetstjänsterna, som Säpo och MUST, samt FOI/Karolinska Institutet (Martin Ingvar) att dela med sig av sin hjärnkontroll-forskning till psykiatrin. Då blir det lätt att bota psykiska sjukdomar.

För ärlig info om elchocksbehandlingar klicka på: http://www.elchocker.se/ och http://www.ect-behandling.se/

Se även på White TV: Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;