Sterwart Swerdlow om mind control, Montauk och drako reptiler

Tuesday, 15 September 2015 14:30

källa: Montauk whistleblowern Sterwart Swerdlow med en av Tysklands ledande alternativ journalister Jo Conrad

Sterwart Swerdlow är känd från sitt arbete på Montauk-projektet. Han intervjuades nyligen i Frankfurt av Jo Conrad från bewusst.tv, en av Tysklands ledande alternativa TV-kanaler på Nätet.

Sterwart har visat sig vara en mycket pålitlig källa när det gäller mind control. Därför får man anta att hans information om de negativa bakgrundskrafterna är också korrekt. Han arbetade ju under 18 år sida vid sida med dem under Montauk. Många av hans uppgifter om reptilerna, i synnerhet de mest mäktiga, drako-reptilerna, har kunnat bekräftas av andra experter.

Men man skall inte tro på andras uppgifter rakt av, utan ta dem som anledning att starta egen forskning. Att använda sig då av sin intuition brukar vara en bra vägledare, därför intuitionen är en direkt kanal via hjärtchakrat till den delen av själen, som inte är i kroppen och till högre sfärer. All information som kommer via förnuftet genom vår hjärna är förgiftat med mind control. Därför är de flesta professorer inte speciellt kloka. De fångas av och i sin vänstra hjärnhalva.

Mind Control äldre än mänskligheten;

Vad är hyperspace, medvetande och översjälen?

Simon Parkes on the Alien Perspective;