Etern även bekräftat av Einstein

Tuesday, 21 May 2013 23:40

I fysiken har det alltid varit omtvistat om en eter finns. Majoriteten av forskarna ansåg att universum har en eter. Med eter menas bakgrundfältet som är modern till all materia i vår värld. När Einstein kom med sin speciella relativitetsteori 1905 ansågs etern inte vara nödvändig längre som förklaringsmodell. Det kriminella etablissemanget med Rockefeller och J.P. Morgan i spetsen hade börjat konspirera mot etern, då Nikola Tesla hade upptäckt, att etern var även källan till fri energi. Han trycktes ner, vägrades Nobelpriset; Einstein däremot, som hade fel, fick all heder och blåstes upp till superkändis.

Men senare, 1920, erkände även Einstein att etern existerar. Hans åsikt har dock förtryckts av de mörka bakgrundskrafterna fram till idag.

Källa: "According to Isaac Newton ( 1642 - 1727 ) in his "Opticks" ( 1704 ) light is transmitted at a finite speed by the "Luminiferous Aether Wind" which is the common or universal medium of propagation. This aether wind was further hypothesized as an absolute and stationary "frame of reference" for the measurement of time, especially as James Clerk Maxwell's ( 1831 - 1879 ) equations for electromagnetic radiation - including light - required it.  [ aether : Latin: the upper rarified air reaching into the heavens; Greek: to glow, to burn ]

The Luminiferous Aether was imagined by physicists since Isaac Newton as the invisible "vapor" or "gas aether" filling the universe and hence as the carrier of heat and light to our eyes, although we now understand by Maxwell's equations that these are both a unified electromagnetic phenomena."

Titta även på David Wilcocks föreläsning om eterfältet: David Wilcocks forskning om fältet som är källan till allt

och intervjuerna med vår tids Nikola Tesla: professor Konstantin Meyl