Sovjet överföll de oskyldiga baltiska staterna redan sommaren 1940

Friday, 19 April 2013 22:55

Den svenska historieskrivningen är rasistisk. Om judiska lidanden får vi veta allt, men att Sovjet Unionen överföll de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen redan sommaren 1940, utan att de hade yppat den minsta aggressionen mot Stalin, förtigs så gott som helt i de svenska historie- och skolböckerna. Även gammelmedia tiger med få undantag. De flesta tror att Baltikum föll först efter att Sovjet drev ut Nazisterna i slutet av 1944.

Den enda ärliga historieskrivare som Sverige har på detta område, är den estniske dissidenten och flyktingen Jüri Lina. Just p.g.a. att han lägger fram sanningen, fortsatte förföljelserna mot honom även i Sverige, ett land som han brukar benämna Sovjetrepubliken Absurdistan. Eftersom Linas noggrant efterforskade fakta håller för varje granskning, så har ingen kunnat beslå honom med lögn.

 

Röda terrorns offer i Tartu, Estland, 1941; Arkiv Jüri Lina

En av orsakerna till Stalins överfall på de baltiska staterna, med massvåldtäkter, den vidrigaste tortyr, massdeportationer och massmord, var Hitlers pakt med Stalin - den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten av år 1939, där diktatorerna delade upp sina intresseområden. I uppgörelsen ingick att Stalin erhöll Finland, Baltikum och östra Polen, medan Hitler fick resterande Polen. Detta var dock en fint av Stalin, vilken redan innan det andra världskriget bröt ut, också ingått en uppgörelse med USA, England och Frankrike. Planen gick ut på att Tyskland förintas i ett trefrontskrig, medan Danmark, Norge och västra Sverige, skulle tillfalla England/Frankrike. Sveriges östra del och Finland, Baltikum och hela Polen, skulle tillfalla Sovjetunionen (se Erkki Hautamäkis bok om Mannerheims privatspion, vilken tystats ner i Sverige). Hitler upptäckte detta och hann 'minuterna' före England, ockupera Danmark och Norge, samt hjälpa Finland att övervinna det sovjetiska anfallet. Men faktum kvarstår; Hitler svek Finland och Baltikum, helt i strid med hans rasistiska åsikter!

 

Offer för den röda terrorn i Kuressaare (Arensburg, Ösel) 1941; arkiv Jüri Lina

En ögonvittnesskildring av en överlevande från massakern i Kuressaare, på den estniska ön Ösel:

"Såvitt jag vet var det bara tre som sköts ihjäl och som senare återfanns i brunnen. Alla andra torterades till döds. De var omkring hundra. Ingen vet exakta antalet. Tortyrmetoderna var många; på en man skar man av läpparna, på en annan näsan, tungan, öronen. Många hade man kokat fötterna på, hos någon ena foten och hos andra båda. Det fanns också offer, från vilkas rygg man skar ut hudstycken och på vilka man band händerna på ryggen med taggtråd. Några stack man ut ögonen på. En kvinna fick brösten bortskurna."

De sovjetiska bödlarna och mästarna i tortyr tilläts av Stalin, att utöva en fruktansvärd terror bland den baltiska civilbefolkningen. Det var därför föga förvånande, att de efter att ha blivit befriade genom Hitlers försorg sommaren 1941 straffade brottslingarna. För detta blir de idag av rasistiska historiker kallade antisemiter. I detta sammanhang skall också hållas i minnet att kommunisterna aldrig befriat något folk.

Se även White TV:s inslag: Churchill förrådde Öst-Tyska upproret 17 juni 1953